Mainos: Talvitarjouksena Rantalakeus Digi tai myös painettu lehti, katso tarjoukset tästä

Yhteiskunta
Henna pitää mielessä presidentin toiveen – ja antaa myös oman lupauksen
Pääkirjoitus

Henna pitää mie­les­sä pre­si­den­tin toiveen – ja antaa myös oman lu­pauk­sen

03.01.2024 11:00
Tilaajille
Lumijoen vs. kirkkoherra Olli miettii monen vastuunkantajan kokevan tulospaineen alla voimattomuutta – "Aikamme suosii rohkeita, ulospäin suuntautuneita, tavoitehakuisia ihmisiä"
Kolumni

Lu­mi­joen vs. kirk­ko­her­ra Olli miettii monen vas­tuun­kan­ta­jan kokevan tu­los­pai­neen alla voi­mat­to­muut­ta – "Ai­kam­me suosii roh­kei­ta, ulos­päin suun­tau­tu­nei­ta, ta­voi­te­ha­kui­sia ih­mi­siä"

19.09.2023 14:07
Tilaajille
"Pelon tavoite on saada ihmiset vakuuttuneiksi, että jokin uhkaa heidän hyvinvointiaan ja tulevaisuutta. Mitään ei ole niin helppoa myydä kuin pelon poistavaa ratkaisua", kirjoittaa kempeläinen Janne Malkamäki
Lukijalta Mielipidekirjoitus

"Pelon tavoite on saada ihmiset va­kuut­tu­neik­si, että jokin uhkaa heidän hy­vin­voin­tiaan ja tu­le­vai­suut­ta. Mitään ei ole niin helppoa myydä kuin pelon pois­ta­vaa rat­kai­sua", kir­joit­taa kem­pe­läi­nen Janne Mal­ka­mä­ki

24.11.2021 14:40
Tilaajille
Kansanedustaja Juha Pylväs haluaisi etätyön ja monipaikkaisen elämän mahdollisimman sujuvaksi: "Palvelujen käytössä kankea byrokratia ei saa tulla sujuvan arjen tielle"
Kolumni

Kan­sa­ne­dus­ta­ja Juha Pylväs ha­luai­si etätyön ja mo­ni­paik­kai­sen elämän mah­dol­li­sim­man su­ju­vak­si: "Pal­ve­lu­jen käy­tös­sä kankea by­rok­ra­tia ei saa tulla sujuvan arjen tielle"

02.03.2021 14:07