Kolumni
Tilaajille

Heli miettii ve­ro­tie­to­jen jul­ki­suut­ta: "Mo­nis­sa muissa kult­tuu­reis­sa on luon­te­vaa puhua rahasta ja kysellä kes­kus­te­lu­kump­pa­nin palk­kaa, mutta Suo­mes­sa sitä pi­de­tään epä­kor­rek­ti­na ja mouk­ka­mai­se­na"

Jo lapsuudesta muistan, miten koko perhe odotti innokkaana paikallisen Lions Clubin julkaisemaa verokalenteria. Se luettiin huolella. Naapurustossa tiedettiin tarkkaan, kenelle oli kertynyt eniten veroäyrejä ja kenelle vähän niukemmin. Äyrikuninkaita ja -kuningattaria myös arvostettiin: Nuo ihmiset olivat markkansa ansainneet. Kovia työihmisiä ja yrittäjiä olivat, eivät olleet verokalenterin alkupäähän sattumalta päässeet, tuumattiin. Keskusteluissa ei ollut kateuden tai vähättelyn sävyjä. Tai jos olikin, lapsi ei niitä hoksannut.

Monet mediat ovat nyt nyreissään siitä, että Verohallinto ei ole antanut viime eikä tänä vuonna kaikkien verovelvollisten tietoja julkisuuteen. Verotietojensa julkaisemisen on kieltänyt yli neljätuhatta äveriästä. Todennäköisesti heitä on ensi vuonna huomattavasti tätä enemmän. Verotietojen julkisuus on kuitenkin erittäin tärkeää avoimuuden, läpinäkyvyyden ja oikeus­valtioperiaatteen kannalta. Moni ilmiö, epäkohta ja suoranainen väärinkäytös olisi jäänyt tai jäisi pimentoon, elleivät verotiedot olisi vaivatta saatavilla. Monet mediat ovatkin protestoineet Verohallinnon linjausta jakaa verotietoja vain rajoitetusti. Niinpä ne eivät ole julkaisseet verokonetta ollenkaan, koska keskeisen informaation puuttuminen ei anna oikeaa kokonaiskuvaa.