Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan kesän ajalle - tutustu ja hae tästä

Valtionavustukset
Tiede- ja kulttuuriministeri Honkonen Limingassa: Kulttuurialan rahoitusjärjestelmän pitäisi tukea enemmän yksilöitä

Tiede- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­ri Hon­ko­nen Li­min­gas­sa: Kult­tuu­ri­alan ra­hoi­tus­jär­jes­tel­män pitäisi tukea enemmän yk­si­löi­tä

06.03.2023 13:24
Tilaajille
Limingassa panostetaan lasten tuen lisäämiseen varhaiskasvatuksessa – koronapandemian haasteet näkyvät kouluissa

Li­min­gas­sa pa­nos­te­taan lasten tuen li­sää­mi­seen var­hais­kas­va­tuk­ses­sa – ko­ro­na­pan­de­mian haas­teet näkyvät kou­luis­sa

02.11.2022 11:00
Tilaajille
Liminkaan ja Kempeleeseen hyvä potti valtionavustusta kevyen liikenteen olosuhteiden parantamiseen – hankkeiden kassaan kilahti yhteensä reipas puoli miljoonaa euroa

Li­min­kaan ja Kem­pe­lee­seen hyvä potti val­tion­avus­tus­ta kevyen lii­ken­teen olo­suh­tei­den pa­ran­ta­mi­seen – hank­kei­den kassaan kilahti yh­teen­sä reipas puoli mil­joo­naa euroa

03.02.2022 14:12
Tilaajille