Valtionavustukset
Liminkaan ja Kempeleeseen hyvä potti valtionavustusta kevyen liikenteen olosuhteiden parantamiseen – hankkeiden kassaan kilahti yhteensä reipas puoli miljoonaa euroa

Li­min­kaan ja Kem­pe­lee­seen hyvä potti val­tion­avus­tus­ta kevyen lii­ken­teen olo­suh­tei­den pa­ran­ta­mi­seen – hank­kei­den kassaan kilahti yh­teen­sä reipas puoli mil­joo­naa euroa

03.02.2022 14:12
Tilaajille