Tilaajille

Li­min­kaan ja Kem­pe­lee­seen hyvä potti val­tion­avus­tus­ta kevyen lii­ken­teen olo­suh­tei­den pa­ran­ta­mi­seen – hank­kei­den kassaan kilahti yh­teen­sä reipas puoli mil­joo­naa euroa

Limingan Jutkokylässä hanke käynnistyy jo kevään aikana.

Valtio tukee pyöräily- ja kävelyolosuhteiden parantamista.
Valtio tukee pyöräily- ja kävelyolosuhteiden parantamista.
Kuva: Jukka-Pekka Moilanen

Liikenne- ja viestintäministeriö Traficom on myöntänyt kunnille tarkoitetussa kävelyn ja pyöräilyn investointiohjelmassa 63 hankkeelle yhteensä 24,4 miljoonaa euroa.

Lakeudelta tukea saivat Liminka ja Kempele.