Mainos: Tilaa pai­kal­li­set pu­heen­ai­heet vuo­dek­si, saat kaksi kuu­kaut­ta kaupan päälle! Tee Ran­ta­la­keu­den tilaus tästä.

Urheilu
Kuukausi
Kertalaakin miehet varoittavat: keilaamiseen voi jäädä koukkuun

Ker­ta­laa­kin miehet va­roit­ta­vat: kei­laa­mi­seen voi jäädä kouk­kuun

28.01.2022 06:00
Tilaajille
Reetta on maltillinen pelaaja, paitsi jos... – KeKin biologianopiskelija aloitti lentopallolla mutta jäi koukkuun pesikseen

Reetta on mal­til­li­nen pe­laa­ja, paitsi jos... – KeKin bio­lo­gian­opis­ke­li­ja aloitti len­to­pal­lol­la mutta jäi kouk­kuun pe­sik­seen

26.01.2022 06:00
Tilaajille
Lakeudelle lisäpainoleuanvedon sekä leuanvedon maailmanmestaruusmitaleita – "viikossa leuanvetoja tulee tehtyä noin 150"

La­keu­del­le li­sä­pai­no­leuan­ve­don sekä leuan­ve­don maail­man­mes­ta­ruus­mi­ta­lei­ta – "vii­kos­sa leuan­ve­to­ja tulee tehtyä noin 150"

25.01.2022 13:46
Tilaajille
"Anna huolii hevosen, sillä on suuremp piä", todetaan lappeenrantalaisessa sananlaskussa – miten käy SaiPan huolien Limingassa, kun joukkue kohtaa lauantaina emäpitäjän punanutut?

"Anna huolii he­vo­sen, sillä on suuremp piä", to­de­taan lap­peen­ran­ta­lai­ses­sa sa­nan­las­kus­sa – miten käy SaiPan huolien Li­min­gas­sa, kun joukkue kohtaa lauan­tai­na emä­pi­tä­jän pu­na­nu­tut?

21.01.2022 06:23
Tilaajille
Ministeri Antti Kurvinen: Olympiakomitea ja Valtion liikuntaneuvosto eivät puoltaneet Ruutikangasta

Mi­nis­te­ri Antti Kur­vi­nen: Olym­pia­ko­mi­tea ja Valtion lii­kun­ta­neu­vos­to eivät puol­ta­neet Ruu­ti­kan­gas­ta

21.01.2022 06:00
Tilaajille
10-vuotias Noora haaveilee uivansa jonain päivänä olympialaisissa – "Mukavinta harjoituksissa on hyvä porukka, joiden kanssa harjoitellaan"

10-vuo­tias Noora haa­vei­lee uivansa jonain päivänä olym­pia­lai­sis­sa – "Mu­ka­vin­ta har­joi­tuk­sis­sa on hyvä po­ruk­ka, joiden kanssa har­joi­tel­laan"

21.01.2022 06:00
Tilaajille
"Tappiot otan yleensä rauhallisesti vastaan, tosin joskus on juomapullokin saanut kyytiä" – Kirin naisten esittelyssä Iida Tossavainen

"Tap­piot otan yleensä rau­hal­li­ses­ti vas­taan, tosin joskus on juo­ma­pul­lo­kin saanut kyytiä" – Kirin naisten esit­te­lys­sä Iida Tos­sa­vai­nen

19.01.2022 11:12
Tilaajille
Päästäänkö lakeudella järjestämään hiihtokisoja ja millaisilla rajoituksilla? Sitä seuroissa nyt jännitetää

Pääs­tään­kö la­keu­del­la jär­jes­tä­mään hiih­to­ki­so­ja ja mil­lai­sil­la ra­joi­tuk­sil­la? Sitä seu­rois­sa nyt jän­ni­te­tää

19.01.2022 01:54
Tilaajille
Kempeleläislähtöinen Heikki Korpela asuu ja harjoittelee Norjassa jo kuudetta kautta: tämän kauden päätavoite on Otepäässä

Kem­pe­le­läis­läh­töi­nen Heikki Korpela asuu ja har­joit­te­lee Nor­jas­sa jo kuu­det­ta kautta: tämän kauden pää­ta­voi­te on Ote­pääs­sä

15.01.2022 06:00
Tilaajille
Limingan Niittomiehillä edessä tuplaviikonloppu kotihallissa – millä mietteillä M-Team ja Pirkat kohdataan?

Li­min­gan Niit­to­mie­hil­lä edessä tup­la­vii­kon­lop­pu ko­ti­hal­lis­sa – millä miet­teil­lä M-Team ja Pirkat koh­da­taan?

14.01.2022 17:31
Tilaajille
Lauantaina hissillä taas huipulle: Köykkyrin kausi alkaa ja pulkkamäki käytössä heti

Lauan­tai­na his­sil­lä taas hui­pul­le: Köyk­ky­rin kausi alkaa ja pulk­ka­mä­ki käy­tös­sä heti

13.01.2022 06:00
Tilaajille
"Voiton hetkellä tärisyttää, hypin paikallani ja parhaimmillaan kasvojen lihakset kramppaavat kaikesta hymyilemisestä" – Kirin naiset -juttusarja jatkuu Hanna Lammelan esittäytymisellä

"Voiton het­kel­lä tä­ri­syt­tää, hypin pai­kal­la­ni ja par­haim­mil­laan kas­vo­jen li­hak­set kramp­paa­vat kai­kes­ta hy­myi­le­mi­ses­tä" – Kirin naiset -jut­tu­sar­ja jatkuu Hanna Lam­me­lan esit­täy­ty­mi­sel­lä

11.01.2022 09:27
Tilaajille
Oulunsalon kasvatti Janne Kuokkanen asetettiin NHL:n koronaprotokollalistalle

Ou­lun­sa­lon kas­vat­ti Janne Kuok­ka­nen ase­tet­tiin NHL:n ko­ro­na­pro­to­kol­la­lis­tal­le

10.01.2022 06:33
Olli toivoo, että traumoja tuottavasta koululiikunnasta olisi päästy jo eroon ja antaa vinkit heille, jotka haluavat huonoista kokemuksista eroon: "Pitää hiihtää niin hitaasti että hävettää"

Olli toivoo, että trau­mo­ja tuot­ta­vas­ta kou­lu­lii­kun­nas­ta olisi päästy jo eroon ja antaa vinkit heille, jotka ha­lua­vat huo­nois­ta ko­ke­muk­sis­ta eroon: "Pitää hiihtää niin hi­taas­ti että hä­vet­tää"

09.01.2022 06:00
Tilaajille
Saammeko esitellä: mies, jota suuri yleisö ei tunne, mutta joka aloittaa Kirin miesten superpesisjoukkueessa jo 24. kautensa

Saam­me­ko esi­tel­lä: mies, jota suuri yleisö ei tunne, mutta joka aloit­taa Kirin miesten su­per­pe­sis­jouk­kuees­sa jo 24. kau­ten­sa

05.01.2022 18:00
Tilaajille
Liike on lääkettä poikkeusaikanakin ja omasta hyvinvoinnistaan huolehtiminen pitäisi mahdollistaa, muistuttaa päätoimittaja
Pääkirjoitus

Liike on lää­ket­tä poik­keus­ai­ka­na­kin ja omasta hy­vin­voin­nis­taan huo­leh­ti­mi­nen pitäisi mah­dol­lis­taa, muis­tut­taa pää­toi­mit­ta­ja

05.01.2022 01:52
Tilaajille
"Ainoa ehto oli, että pois saa jäädä vain omien hautajaisten vuoksi – erittäin kilpailuhenkisenä ja itsepäisenä tyyppinä huomaisin hetkeni koittaneen"
Kolumni

"Ainoa ehto oli, että pois saa jäädä vain omien hau­ta­jais­ten vuoksi – erit­täin kil­pai­lu­hen­ki­se­nä ja it­se­päi­se­nä tyyp­pi­nä huo­mai­sin hetkeni koit­ta­neen"

05.01.2022 01:48
Tilaajille
Isä ja poika kisaavat Tunturirallissa, pojanpoika häärii huollossa – liminkalaisessa Braggen perheessä ralli on kolmea sukupolvea yhdistävä voima

Isä ja poika ki­saa­vat Tun­tu­ri­ral­lis­sa, po­jan­poi­ka häärii huol­los­sa – ­li­min­ka­lai­ses­sa Braggen per­hees­sä ralli on kolmea su­ku­pol­vea yh­dis­tä­vä voima

04.01.2022 18:00 1
Tilaajille
Uusi juttusarja alkaa: Esittelemme Kempeleen Kirin naisten Superpesisjoukkueen pelaajat – millainen on Lotvosen Nean tie pesäpalloon?

Uusi jut­tu­sar­ja alkaa: Esit­te­lem­me Kem­pe­leen Kirin naisten Su­per­pe­sis­jouk­kueen pe­laa­jat – mil­lai­nen on Lot­vo­sen Nean tie pe­sä­pal­loon?

04.01.2022 10:54
Tilaajille
Vanhemmat
Lähes miljoona euroa radoilta rahaa ravanneen Elian Webin eläkepäivät häämöttävät – "Olen joka päivä kiitollinen siitä, että olen saanut tehdä Eetun kanssa töitä"

Lähes mil­joo­na euroa ra­doil­ta rahaa ra­van­neen Elian Webin elä­ke­päi­vät hää­möt­tä­vät – "Olen joka päivä kii­tol­li­nen siitä, että olen saanut tehdä Eetun kanssa töitä"

30.12.2021 06:20
Tilaajille