Mainos: Tutustu Rantalakeus Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Urheilu
Viikko
Kolminkertaista vuoden pesäpalloilijaakin hieman jännittää, kun junioreiden taitoleiri lähestyy – "Leireille tullaan oppimaan ja niissä saa myös epäonnistua"

Kol­min­ker­tais­ta vuoden pe­sä­pal­loi­li­jaa­kin hieman jän­nit­tää, kun ju­nio­rei­den tai­to­lei­ri lä­hes­tyy – "­Lei­reil­le tullaan op­pi­maan ja niissä saa myös epäon­nis­tua"

27.11.2023 15:00
Tilaajille
Katso suora lähetys: Niittarit saa Krankka-areenalla vastaansa joukkion Pohjois-Karjalasta – miten käy?

Katso suora lä­he­tys: Niit­ta­rit saa Krank­ka-aree­nal­la vas­taan­sa jouk­kion Poh­jois-Kar­ja­las­ta – miten käy?

26.11.2023 13:00
Tilaajille
Niittarit kohtaa sunnuntaina Josban – millaista unta Lauri Göös näki ensimmäisestä divarimaalistaan? Katso otteluennakko!

Niit­ta­rit kohtaa sun­nun­tai­na Josban – mil­lais­ta unta Lauri Göös näki en­sim­mäi­ses­tä di­va­ri­maa­lis­taan? Katso ot­te­luen­nak­ko!

25.11.2023 13:00
Tilaajille
Lakeuden parhaat yleisurheilijat, osa 10: Euroopan mestari ja Suomen Vuoden urheilija on Tyrnävän Tempauksen naisten tilastokärki

La­keu­den parhaat ylei­sur­hei­li­jat, osa 10: Eu­roo­pan mestari ja Suomen Vuoden ur­hei­li­ja on Tyr­nä­vän Tem­pauk­sen naisten ti­las­to­kär­ki

25.11.2023 16:03
Tilaajille
Niittomiesten juoksijalahjakkuudet ja maaotteluvalmennettavat Sara Säkkinen ja Eveliina Kujala saivat kannustusstipendit
Lukijalta

Niit­to­mies­ten juok­si­ja­lah­jak­kuu­det ja maa­ot­te­lu­val­men­net­ta­vat Sara Säk­ki­nen ja Eve­lii­na Kujala saivat kan­nus­tus­sti­pen­dit

24.11.2023 09:10
Tilaajille
Hiihtämällä läpi lukion – kempeleläinen Juuso Kinnunen saa pian painaa ylioppilaslakin päähänsä

Hiih­tä­mäl­lä läpi lukion – ­kem­pe­le­läi­nen Juuso Kin­nu­nen saa pian painaa yli­op­pi­las­la­kin pää­hän­sä

23.11.2023 06:00
Tilaajille
Kempeleen Superpesisjoukkue järjestää junioreille kaksi taitoleiriä alkuvuodesta

Kem­pe­leen Su­per­pe­sis­jouk­kue jär­jes­tää ju­nio­reil­le kaksi tai­to­lei­riä al­ku­vuo­des­ta

22.11.2023 13:00
Tilaajille
Kuukausi ja vanhemmat
Välkkärit järjestävät välituntileikkejä ja -liikuntaa koko koululle – "Haasteet ovat olleet kivoja"

Välk­kä­rit jär­jes­tä­vät vä­li­tun­ti­leik­ke­jä ja -lii­kun­taa koko kou­lul­le – "­Haas­teet ovat olleet kivoja"

21.11.2023 18:00
Tilaajille
Kempeleen Kirin managerin Sami Salorannan somekommentit johtivat varoitukseen ja 2 000 euron sakkoihin – "Olen siitä täysin eri mieltä"

Kem­pe­leen Kirin ma­na­ge­rin Sami Sa­lo­ran­nan so­me­kom­men­tit joh­ti­vat va­roi­tuk­seen ja 2 000 euron sak­koi­hin – "Olen siitä täysin eri mieltä"

21.11.2023 22:01
Tilaajille
Lakeuden Urheiluautoilijat palkitsi menestyneitä jäseniään

La­keu­den Ur­hei­lu­au­toi­li­jat pal­kit­si me­nes­ty­nei­tä jä­se­niään

21.11.2023 17:00
Köykkyriä ei vielä tykitetä – pienimmille laskettelijoille tarkoitettu taikamatto otetaan käyttöön tulevalla talvikaudella

Köyk­ky­riä ei vielä ty­ki­te­tä – ­pie­nim­mil­le las­ket­te­li­joil­le tar­koi­tet­tu tai­ka­mat­to otetaan käyt­töön tu­le­val­la tal­vi­kau­del­la

18.11.2023 15:00
Tilaajille
Päiväkodinjohtaja Timolla on monipuolinen valmennusura – "Lasten kanssa tulee kyllä juttuun, kun pistää itsensä ja persoonansa peliin"

Päi­vä­ko­din­joh­ta­ja Timolla on mo­ni­puo­li­nen val­men­nus­ura – "­Las­ten kanssa tulee kyllä jut­tuun, kun pistää itsensä ja per­soo­nan­sa peliin"

18.11.2023 16:36
Tilaajille
SS Kanuuna taistelee ensimmäistä kauttaan kakkosdivarissa – "Tahti on todella kova kolmoseen verrattuna", toteaa VP Keinänen

SS Kanuuna tais­te­lee en­sim­mäis­tä kaut­taan kak­kos­di­va­ris­sa – "­Tah­ti on todella kova kol­mo­seen ver­rat­tu­na", toteaa VP Kei­nä­nen

15.11.2023 13:00
Tilaajille
Laser HT on alkukauden havaijikiekon jälkeen runkosarjan kakkonen – Limingassa aiotaan nousta jumbosijalta

Laser HT on al­ku­kau­den ha­vai­ji­kie­kon jälkeen run­ko­sar­jan kak­ko­nen – ­Li­min­gas­sa aiotaan nousta jum­bo­si­jal­ta

14.11.2023 11:00
Tilaajille
Oulun kaupunki käy neuvotteluja Oulunsalon Vasama ry:n kanssa Kisakankaan ostosta ja sen osittaisesta vuokraamisesta seuralle – vuokraehdoille ratkaisu

Oulun kau­pun­ki käy neu­vot­te­lu­ja Ou­lun­sa­lon Vasama ry:n kanssa Ki­sa­kan­kaan ostosta ja sen osit­tai­ses­ta vuok­raa­mi­ses­ta seu­ral­le – ­vuok­raeh­doil­le rat­kai­su

13.11.2023 13:00
Tilaajille
Kempeleläinen Eetu suuntaa varusmiespalvelukseen, mutta millaisia inttineuvoja hän saa isältään?

Kem­pe­le­läi­nen Eetu suuntaa va­rus­mies­pal­ve­luk­seen, mutta mil­lai­sia int­ti­neu­vo­ja hän saa isäl­tään?

12.11.2023 11:00
Tilaajille
Lakeuden parhaat yleisurheilijat, osa 8: Liminkalaiskeihäs lensi jo vuonna 1915 lähes 90 metriä

La­keu­den parhaat ylei­sur­hei­li­jat, osa 8: Li­min­ka­lais­kei­häs lensi jo vuonna 1915 lähes 90 metriä

10.11.2023 18:00
Tilaajille
Leijonien kausi heti oikeille urille – Oulunsalon kasvatti Janne Kuokkanen viitoitti Suomelle tien voittoon

Lei­jo­nien kausi heti oi­keil­le urille – Ou­lun­sa­lon kas­vat­ti Janne Kuok­ka­nen vii­toit­ti Suo­mel­le tien voit­toon

10.11.2023 16:00
Tilaajille
Tammikuussa Kempeleen Köykkyrissä hiihdettävään Rantalakeus-hiihtoon odotetaan nimekkäitä osallistujia – Limingassa latupohjille odotellaan lunta

Tam­mi­kuus­sa Kem­pe­leen Köyk­ky­ris­sä hiih­det­tä­vään Ran­ta­la­keus-hiih­toon odo­te­taan ni­mek­käi­tä osal­lis­tu­jia – ­Li­min­gas­sa la­tu­poh­jil­le odo­tel­laan lunta

08.11.2023 06:00
Tilaajille
Ada käy läpi nuoren urheilijan tukiverkostoa – miten esimerkiksi luokkakaverit voivat tukea?
Kolumni

Ada käy läpi nuoren ur­hei­li­jan tu­ki­ver­kos­toa – miten esi­mer­kik­si luok­ka­ka­ve­rit voivat tukea?

08.11.2023 06:00
Tilaajille