Uimataito
Kesäkuussa hukkuneita oli enemmän kuin kertaakaan vuoden 1999 jälkeen –  Tiinan mielestä kuntien kannattaakin satsata uimaopetukseen jo varhaisessa vaiheessa
Pääkirjoitus

Ke­sä­kuus­sa huk­ku­nei­ta oli enemmän kuin ker­taa­kaan vuoden 1999 jälkeen – Tiinan mie­les­tä kuntien kan­nat­taa­kin satsata ui­ma­ope­tuk­seen jo var­hai­ses­sa vai­hees­sa

07.07.2021 06:01
Tilaajille
Vaalipostia uimataidosta: "Jos perheessä on esimerkiksi paljon nuorempia lapsia, voi vanhempien olla vaikeaa tai lähes mahdotonta päästä uimataidottomien koululaisten kanssa uimaan"
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vaa­li­pos­tia ui­ma­tai­dos­ta: "Jos per­hees­sä on esi­mer­kik­si paljon nuo­rem­pia lapsia, voi van­hem­pien olla vaikeaa tai lähes mah­do­ton­ta päästä ui­ma­tai­dot­to­mien kou­lu­lais­ten kanssa uimaan"

01.05.2021 09:00
Tilaajille