Tyrnävän kotiseutu- ja museoyhdistys
Lotta-pirtti siirrettiin kotiseutumuseolle – katso video, kuinka hirsimökki nousee lavetille

Lot­ta-pirt­ti siir­ret­tiin ko­ti­seu­tu­mu­seol­le – katso video, kuinka hir­si­mök­ki nousee la­ve­til­le

24.05.2021 22:09
Tilaajille
Kylmäläntien varressa ollut entinen Lotta-pirtti siirrettiin torstaina Tyrnävän kotiseutumuseon pihapiiriin

Kyl­mä­län­tien var­res­sa ollut entinen Lot­ta-pirt­ti siir­ret­tiin tors­tai­na Tyr­nä­vän ko­ti­seu­tu­mu­seon pi­ha­pii­riin

20.05.2021 19:23
Tilaajille
Nouseva Rannikkoseutu palkitsi Tyrnävän kotiseutuyhdistyksen Maaseudun kehittäjänä

Nouseva Ran­nik­ko­seu­tu pal­kit­si Tyr­nä­vän ko­ti­seu­tu­yh­dis­tyk­sen Maa­seu­dun ke­hit­tä­jä­nä

18.05.2021 18:00
Tilaajille
Tyrnävän kotiseutu- ja museoyhdistys on julkaissut taidekalenterin, kuvituksena Tyrnävään liittyviä taideteoksia

Tyr­nä­vän ko­ti­seu­tu- ja mu­seo­yh­dis­tys on jul­kais­sut tai­de­ka­len­te­rin, ku­vi­tuk­se­na Tyr­nä­vään liit­ty­viä tai­de­teok­sia

08.11.2020 15:00