NÄKÖISLEHTI: Lue tästä Rantalakeuden Kesä -julkaisu maksutta

Mainos: Lakeusrakkauden vahvistaja. Tutustu Rantalakeus Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

Sukupuolineutraali kieli
Korjuuesimies on jatkossa puunkorjuun operaatioasiantuntija – sukupuolineutraalit ammattinimikkeet käyttöön Metsähallituksessakin

Kor­juu­esi­mies on jat­kos­sa puun­kor­juun ope­raa­tio­asian­tun­ti­ja – ­su­ku­puo­li­neut­raa­lit am­mat­ti­ni­mik­keet käyt­töön Met­sä­hal­li­tuk­ses­sa­kin

07.01.2023 09:29
Tilaajille
Pitäisikö kirkon virkanimikkeitä muuttuu sukupuolineutraaleiksi? Soitimme kolmelle kirkkoherralle ja kysyimme

Pi­täi­si­kö kirkon vir­ka­ni­mik­kei­tä muuttuu su­ku­puo­li­neut­raa­leik­si? Soi­tim­me kol­mel­le kirk­ko­her­ral­le ja ky­syim­me

27.01.2022 06:00
Tilaajille
Mikä sinun mielestäsi on Suomen kielen kaunein sana?  Sauli kertoo oman vaihtoehtonsa ja sohaisee samalla ammattitermiston sukupuolisuutta: "Suomi on jo lähtökohtaisesti hyvin sukupuolineutraali kieli"
Kolumni

Mikä sinun mie­les­tä­si on Suomen kielen kaunein sana? Sauli kertoo oman vaih­to­eh­ton­sa ja so­hai­see samalla am­mat­ti­ter­mis­ton su­ku­puo­li­suut­ta: "Suomi on jo läh­tö­koh­tai­ses­ti hyvin su­ku­puo­li­neut­raa­li kieli"

28.04.2021 04:19
Tilaajille