Tilaajille

Pi­täi­si­kö kirkon vir­ka­ni­mik­kei­tä muuttuu su­ku­puo­li­neut­raa­leik­si? Soi­tim­me kol­mel­le kirk­ko­her­ral­le ja ky­syim­me

Pitäisikö kirkkoherran sijaan puhua johtavasta papista tai pääpaimenesta?

Rantalakeus
Pitäisikö kirkon virkanimikkeitä muuttaa sukupuolineutraaleiksi? Sopivatko kirkkoherra tai seurakunnan emäntä enää tähän päivään, kun tehtävissä on sekä miehiä että naisia.
Pitäisikö kirkon virkanimikkeitä muuttaa sukupuolineutraaleiksi? Sopivatko kirkkoherra tai seurakunnan emäntä enää tähän päivään, kun tehtävissä on sekä miehiä että naisia.
Kuva: Jussi Vierimaa

Suomen kielen huollon ja nimistönhuollon asiantuntijaelimenä toimii suomen kielen lautakunta.

Lautakunta päättää kielenkäyttöä koskevista yleisluonteisista tai periaatteellisista suosituksista ja ottaa kantaa kielipoliittisiin kysymyksiin. Suomen kielen lautakunta on suositellut sukupuolineutraalia kielenkäyttöä ammattinimikkeissä, mutta seurakunnissa käytössä on edelleen esimerkiksi kirkkoherran ja seurakuntaemännän nimikkeet.