STRASBOURG
Tyrnäväläinen Marja Rajala on yksi kahdestasadasta EU:n kansalaisesta, jotka osallistuvat kansalaispaneeliin viikonloppuna Strasbourgissa – Toivottavasti osaisin itse tuoda esiin pohjoissuomalaista näkökulmaa.

Tyr­nä­vä­läi­nen Marja Rajala on yksi kah­des­ta­sa­das­ta EU:n kan­sa­lai­ses­ta, jotka osal­lis­tu­vat kan­sa­lais­pa­nee­liin vii­kon­lop­pu­na Stras­bour­gis­sa – ­Toi­vot­ta­vas­ti osaisin itse tuoda esiin poh­jois­suo­ma­lais­ta nä­kö­kul­maa.

15.10.2021 16:44
Tilaajille