Mainos: Tutustu Rantalakeus Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

STRASBOURG
EU on hyvä, EU on paha – mitä ajattelevat suomalaiset europarlamentaarikot?

EU on hyvä, EU on paha – mitä ajat­te­le­vat suo­ma­lai­set eu­ro­par­la­men­taa­ri­kot?

20.03.2023 06:00
Tilaajille
Kempeleläislähtöinen Essi ja tyrnäväläislähtöinen Lotta löysivät töihin Brysseliin – molempia kiinnostavat EU-hallinto ja vaikuttaminen

Kem­pe­le­läis­läh­töi­nen Essi ja tyr­nä­vä­läis­läh­töi­nen Lotta löy­si­vät töihin Brys­se­liin – mo­lem­pia kiin­nos­ta­vat EU-hal­lin­to ja vai­kut­ta­mi­nen

19.03.2023 11:00
Tilaajille
EU-hallinto vei kempeleläislähtöisen Antin mukanaan  – nyt hän on parlamentin puhemiehen tiimissä näköalapaikalla Euroopan kehitykseen

EU-hal­lin­to vei kem­pe­le­läis­läh­töi­sen Antin mu­ka­naan – nyt hän on par­la­men­tin pu­he­mie­hen tii­mis­sä nä­kö­ala­pai­kal­la Eu­roo­pan ke­hi­tyk­seen

18.03.2023 06:00
Tilaajille
Tyrnäväläinen Marja Rajala on yksi kahdestasadasta EU:n kansalaisesta, jotka osallistuvat kansalaispaneeliin viikonloppuna Strasbourgissa – Toivottavasti osaisin itse tuoda esiin pohjoissuomalaista näkökulmaa.

Tyr­nä­vä­läi­nen Marja Rajala on yksi kah­des­ta­sa­das­ta EU:n kan­sa­lai­ses­ta, jotka osal­lis­tu­vat kan­sa­lais­pa­nee­liin vii­kon­lop­pu­na Stras­bour­gis­sa – ­Toi­vot­ta­vas­ti osaisin itse tuoda esiin poh­jois­suo­ma­lais­ta nä­kö­kul­maa.

15.10.2021 16:44
Tilaajille