Mainos: Tilaa tästä Rantalakeus Digi koko vuodeksi samaan hintaan: 4 kk 28 € + 2 kk kaupan päälle

Raskaus
Hippu Heikkisen laskettu aika on vappuna, liminkalainen Kaisa odottaa esikoistaan jännityksellä – "Kumpikaan ei ole kakkavaippaa vaihtanut"

Hippu Heik­ki­sen las­ket­tu aika on vap­pu­na, li­min­ka­lai­nen Kaisa odottaa esi­kois­taan jän­ni­tyk­sel­lä – "Kum­pi­kaan ei ole kak­ka­vaip­paa vaih­ta­nut"

25.01.2023 06:00
Tilaajille
Vuosisatojen ajan eri kulttuureissa on juhlistettu äitiyttä ja vauvan syntymää – hailuotolaiselle Essille järjestettiin Mother's blessing -juhla

Vuo­si­sa­to­jen ajan eri kult­tuu­reis­sa on juh­lis­tet­tu äi­tiyt­tä ja vauvan syn­ty­mää – hai­luo­to­lai­sel­le Essille jär­jes­tet­tiin Mot­her's bles­sing -juhla

26.01.2023 07:54
Tilaajille
Lihaskunto kohdilleen myös lantionpohjassa, vatsalihasten erkaumaa hoidetaan treenillä

Li­has­kun­to koh­dil­leen myös lan­tion­poh­jas­sa, vat­sa­li­has­ten er­kau­maa hoi­de­taan tree­nil­lä

19.01.2023 06:00
Tilaajille
Mari-Leena Talvitie: "Reilu ratkaisu olisi se, että äitiriski poistettaisiin kokonaan naisten työnantajilta ja vanhemmuuden kustannukset siirrettäisiin vihdoin kokonaan yhteiskunnan maksettavaksi"
Kolumni

Ma­ri-Lee­na Tal­vi­tie: "Reilu rat­kai­su olisi se, että äi­ti­ris­ki pois­tet­tai­siin ko­ko­naan naisten työn­an­ta­jil­ta ja van­hem­muu­den kus­tan­nuk­set siir­ret­täi­siin vihdoin ko­ko­naan yh­teis­kun­nan mak­set­ta­vak­si"

23.03.2021 12:53