Rantalakeus-maastot: Ter­ve­tu­loa juok­se­maan koko per­heel­lä – katso ai­ka­tau­lu täältä

Mainos: KeKi pronssille, seuraa joukkuetta jatkossakin Rantalakeus Digissä: 6 kk vain 29 €, tilaa tästä!

Puistot
"Aukusti rakensi kesätöikseen hirsialttarin" – Lumijoen uudistetusta kirkkopuistosta toivotaan kuntalaisten olohuonetta

"Au­kus­ti rakensi ke­sä­töik­seen hir­sialt­ta­rin" – Lu­mi­joen uu­dis­te­tus­ta kirk­ko­puis­tos­ta toi­vo­taan kun­ta­lais­ten olo­huo­net­ta

09.07.2023 13:00
Tilaajille
Kukkapuupuisto avattiin Liminkaan tiistaina – uskomaton sattuma teki päivästä tunteikkaan Pirkolle, idean keksijälle

Kuk­ka­puu­puis­to avat­tiin Li­min­kaan tiis­tai­na – us­ko­ma­ton sattuma teki päi­väs­tä tun­teik­kaan Pir­kol­le, idean kek­si­jäl­le

25.05.2023 08:14
Tilaajille
Limingassa Katrinkedon puistoalue uudistuu tänä vuonna – leikkipuistoon tulee kunnan ensimmäinen tuubiliukumäki

Li­min­gas­sa Kat­rin­ke­don puis­to­alue uu­dis­tuu tänä vuonna – leik­ki­puis­toon tulee kunnan en­sim­mäi­nen tuu­bi­liu­ku­mä­ki

04.04.2023 15:00
Tilaajille
Puistopiilo on kuin geokätköilyä, mutta ei ihan: "Täällä on ollut joku!", ihmettelee Eelis

Puis­to­pii­lo on kuin geo­kät­köi­lyä, mutta ei ihan: "Täällä on ollut joku!", ih­met­te­lee Eelis

01.07.2022 06:00
Tilaajille
Liminkaan suunnitellaan puistoa sukujuurille – halukkaat pääsisivät istuttamaan nimikkopuun omalle perheelle tai suvulle, samalla kunta haluaa juurruttaa uusia liminkalaisia kotikuntaansa

Li­min­kaan suun­ni­tel­laan puistoa su­ku­juu­ril­le – ­ha­luk­kaat pää­si­si­vät is­tut­ta­maan ni­mik­ko­puun omalle per­heel­le tai su­vul­le, samalla kunta haluaa juur­rut­taa uusia li­min­ka­lai­sia ko­ti­kun­taan­sa

01.02.2022 13:37
Tilaajille
"Harvennuksilla ylläpidetään myös metsän elinvoimaisuutta, näkymiä ja alueen monimuotoisia virkistyskäyttömahdollisuuksia, esimerkiksi marjastusta, sienestystä ja ulkoilua", muistuttavat Marja-Riitta ja Sari
Lukijalta Mielipidekirjoitus

"Har­ven­nuk­sil­la yl­lä­pi­de­tään myös metsän elin­voi­mai­suut­ta, näkymiä ja alueen mo­ni­muo­toi­sia vir­kis­tys­käyt­tö­mah­dol­li­suuk­sia, esi­mer­kik­si mar­jas­tus­ta, sie­nes­tys­tä ja ul­koi­lua", muis­tut­ta­vat Mar­ja-Riit­ta ja Sari

26.03.2021 07:05
Tilaajille
Limingan entinen kunnanarkkitehti Pentti Kela huolestui puistometsien harvennuksista: "Nyt tulee hylätä tämä "suunnitelma", joka ei ole edes minkäänlainen puistosuunnitelma, vaan ainoastaan metsätaloussuunnitelma"
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Li­min­gan entinen kun­nan­ark­ki­teh­ti Pentti Kela huo­les­tui puis­to­met­sien har­ven­nuk­sis­ta: "Nyt tulee hylätä tämä "suun­ni­tel­ma", joka ei ole edes min­kään­lai­nen puis­to­suun­ni­tel­ma, vaan ai­noas­taan met­sä­ta­lous­suun­ni­tel­ma"

27.01.2021 09:54
Tilaajille