Mainos: Lakeusrakkauden vahvistaja. Tutustu Rantalakeus Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

Polttoaineet
Dieselin litrahinta painui nyt Pohjois-Pohjanmaallakin alle kahden euron ­– halvempaa polttoainetta saanut viimeksi helmikuussa

Die­se­lin lit­ra­hin­ta painui nyt Poh­jois-Poh­jan­maal­la­kin alle kahden euron – hal­vem­paa polt­to­ai­net­ta saanut vii­mek­si hel­mi­kuus­sa

09.08.2022 09:30
Tilaajille
Mikä olisi nyt minulle sopivin menopeli? – Polttoaineiden hinnat ja autoilun sähköistyminen saa monen auton hankintaa pohtivan mietteliääksi

Mikä olisi nyt minulle sopivin me­no­pe­li? – Polt­to­ai­nei­den hinnat ja au­toi­lun säh­köis­ty­mi­nen saa monen auton han­kin­taa poh­ti­van miet­te­liääk­si

30.03.2022 15:00
Tilaajille
Tyrnävän keskustaan 98-oktaaninen polttoaine tuskin tulee enää myyntiin –  Arina suunnittelee S-marketin yhteyteen sähköauton latauspistettä

Tyr­nä­vän kes­kus­taan 98-ok­taa­ni­nen polt­to­ai­ne tuskin tulee enää myyn­tiin – Arina suun­nit­te­lee S-mar­ke­tin yh­tey­teen säh­kö­au­ton la­taus­pis­tet­tä

19.12.2021 12:00
Tilaajille
Villen mielestä syy kohoaviin energiahintoihin on ylimitoitetut, liian lyhyelle aikavälille määritellyt poliittiset päätökset: "Meillä ei ole vielä tarjolla korvaavaa teknologiaa tarpeeksi edullisesti ja riittävästi."
Kolumni

Villen mie­les­tä syy ko­hoa­viin ener­gia­hin­toi­hin on yli­mi­toi­te­tut, liian ly­hyel­le ai­ka­vä­lil­le mää­ri­tel­lyt po­liit­ti­set pää­tök­set: "Meillä ei ole vielä tar­jol­la kor­vaa­vaa tek­no­lo­giaa tar­peek­si edul­li­ses­ti ja riit­tä­väs­ti."

22.10.2021 11:36
Tilaajille