Pankit
Enemmänkin menisi kaupaksi – Ostajat suosivat lakeudella nyt kohteita, joissa ei olisi suuremmin peruskorjaustarvetta

Enem­män­kin menisi kau­pak­si – Ostajat suo­si­vat la­keu­del­la nyt koh­tei­ta, joissa ei olisi suu­rem­min pe­rus­kor­jaus­tar­vet­ta

18.02.2022 06:00
Tilaajille
Säästökirjojen aika on ohi – Marraskuun alkuun mennessä tuttu ja perinteinen pankkikirjallinen tili pitää vaihtaa nykyaikaiseen tiliin.

Sääs­tö­kir­jo­jen aika on ohi – ­Mar­ras­kuun alkuun men­nes­sä tuttu ja pe­rin­tei­nen pank­ki­kir­jal­li­nen tili pitää vaihtaa ny­ky­ai­kai­seen tiliin.

27.09.2021 15:54
Tilaajille
Pikkupoikana Esko Kujala halusi työn, jossa voi pitää kravattia –Nykyään hän toimii Nordean Pohjois-Suomen Yrittäjän pankin yksikönjohtajana ja vastaa Pohjois-Suomen pk-yrityksistä

Pik­ku­poi­ka­na Esko Kujala halusi työn, jossa voi pitää kra­vat­tia –Ny­kyään hän toimii Nordean Poh­jois-Suo­men Yrit­tä­jän pankin yk­si­kön­joh­ta­ja­na ja vastaa Poh­jois-Suo­men pk-yri­tyk­sis­tä

13.03.2021 15:10
Tilaajille
Koronapandemia koetteli viime vuonna maailmantaloutta, mutta Oulun Osuuspankki selvisi vuodesta hyvin: tilikauden liikevoitto reilut 19 miljoonaa euroa

Ko­ro­na­pan­de­mia koet­te­li viime vuonna maail­man­ta­lout­ta, mutta Oulun Osuus­pank­ki selvisi vuo­des­ta hyvin: ti­li­kau­den lii­ke­voit­to reilut 19 mil­joo­naa euroa

10.02.2021 12:29
Tilaajille