Pandemia
Pitkittynyt pandemia kysyy luottamusta
Kolumni

Pit­kit­ty­nyt pan­de­mia kysyy luot­ta­mus­ta

03.11.2021 06:00
Tilaajille
Kempeleen Kirkonkylän koulu siirtyi viikoksi etäopetukseen koronatautiryppään vuoksi – kaikkia kodin ulkopuolisia kontakteja olisi vältettävä

Kem­pe­leen Kir­kon­ky­län koulu siirtyi vii­kok­si etäo­pe­tuk­seen ko­ro­na­tau­ti­ryp­pään vuoksi – kaikkia kodin ul­ko­puo­li­sia kon­tak­te­ja olisi väl­tet­tä­vä

29.08.2021 17:37
Tyrnävä sulkee tilansa loppiaiseen saakka – muidenkin suositellaan harkitsevan, kannattaako lasten ja nuorten ryhmäliikuntatunteja järjestää

Tyrnävä sulkee tilansa lop­piai­seen saakka – mui­den­kin suo­si­tel­laan har­kit­se­van, kan­nat­taa­ko lasten ja nuorten ryh­mä­lii­kun­ta­tun­te­ja jär­jes­tää

15.12.2020 15:50