Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan kesän ajalle - tutustu ja hae tästä

Omavaraisuus
Tarvitsemme suomalaista viljelijää – Sauli nostaa alkutuottajille hattua
Pääkirjoitus

Tar­vit­sem­me suo­ma­lais­ta vil­je­li­jää – Sauli nostaa al­ku­tuot­ta­jil­le hattua

23.03.2022 06:00
Tilaajille
Ruuan- ja energiantuotannon huoltovarmuus turvattava, painottaa Olli: "Alkutuottajien on saatava se siivu, mikä heille kuuluu"
Kolumni

Ruuan- ja ener­gian­tuo­tan­non huol­to­var­muus tur­vat­ta­va, pai­not­taa Olli: "Al­ku­tuot­ta­jien on saatava se siivu, mikä heille kuuluu"

16.03.2022 06:00
Tilaajille
Pääministeri Sanna Marin lupasi paikallislehtien päätoimittajayhdistyksen tilaisuudessa huolehtia omavaraisuudesta: "Kyllä meidän täytyy tätä yhteiskuntana laajasti pystyä arvioimaan ja varmistamaan se, että suomalaiset toimijat pärjäävät"

Pää­mi­nis­te­ri Sanna Marin lupasi pai­kal­lis­leh­tien pää­toi­mit­ta­ja­yh­dis­tyk­sen ti­lai­suu­des­sa huo­leh­tia oma­va­rai­suu­des­ta: "Kyllä meidän täytyy tätä yh­teis­kun­ta­na laa­jas­ti pystyä ar­vioi­maan ja var­mis­ta­maan se, että suo­ma­lai­set toi­mi­jat pär­jää­vät"

04.03.2022 18:00
Tilaajille
"Ovatko kaikki tehdyt päätökset maatalouden ja energiatuotannon osalta olleet oikeita?" – päätoimittaja pohtii Ukrainan sodan vaikutuksia
Pääkirjoitus

"Ovatko kaikki tehdyt pää­tök­set maa­ta­lou­den ja ener­gia­tuo­tan­non osalta olleet oi­kei­ta?" – pää­toi­mit­ta­ja pohtii Uk­rai­nan sodan vai­ku­tuk­sia

02.03.2022 04:28
Tilaajille