Kirjallisuus: Lu­ku­tär­pit lomaan – Näitä kirjoja la­keu­den kir­jas­to­am­mat­ti­lai­set suo­sit­te­le­vat

Mainos: Tutustu Rantalakeus Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Marjaniemen majakka
Kunnanhallitus: Majakka pois myyntilistalta, elinkeinovaikutukset huomioon ja kunnan kiinteistöjen myynti takaisin huolelliseen valmisteluun

Kun­nan­hal­li­tus: Majakka pois myyn­ti­lis­tal­ta, elin­kei­no­vai­ku­tuk­set huo­mioon ja kunnan kiin­teis­tö­jen myynti ta­kai­sin huo­lel­li­seen val­mis­te­luun

24.05.2023 23:59 1
Tilaajille
Saarenkartano, Marjaniemen majakka ja kalahalli myyntiin? – Hailuodon kunnanhallitukselle esitetään tarpeettomien kiinteistöjen reipasta realisoimista

Saa­ren­kar­ta­no, Mar­ja­nie­men majakka ja ka­la­hal­li myyn­tiin? – ­Hai­luo­don kun­nan­hal­li­tuk­sel­le esi­te­tään tar­peet­to­mien kiin­teis­tö­jen rei­pas­ta rea­li­soi­mis­ta

25.05.2023 00:01 1
Tilaajille
Majakkaa juhlittiin pitkän kaavan mukaan – juhlassa kuultiin majakan, luotsauksen ja merenkäynnin historian lisäksi äänitaideteos, musiikkia ja luentaa

Ma­jak­kaa juh­lit­tiin pitkän kaavan mukaan – juh­las­sa kuul­tiin ma­ja­kan, luot­sauk­sen ja me­ren­käyn­nin his­to­rian lisäksi ää­ni­tai­de­teos, mu­siik­kia ja luentaa

10.09.2022 14:52
Tilaajille
Kun pookin linssit strutsinsulkahuiskalla puhdistettiin

Kun pookin linssit strut­sin­sul­ka­huis­kal­la puh­dis­tet­tiin

28.08.2022 13:34
Tilaajille
Päänavaus majakkamatkailulle? Suomen Majakkaseuran jäsenet ihastuivat Perämereen ja Hailuotoon – Keskiniemen pookin kunnostus ei tänä kesänä toteudu Väyläviraston ehtojen vuoksi

Pään­avaus ma­jak­ka­mat­kai­lul­le? Suomen Ma­jak­ka­seu­ran jäsenet ihas­tui­vat Pe­rä­me­reen ja Hai­luo­toon – ­Kes­ki­nie­men pookin kun­nos­tus ei tänä kesänä toteudu Väy­lä­vi­ras­ton ehtojen vuoksi

28.07.2021 06:00
Tilaajille