Limingan Eläkeläiset ry
Mielipidekirjoitus

Elä­ke­läi­set ko­kous­ti­vat Li­min­gan Työ­väen­ta­lol­la

16.11.2021 19:31
Limingan Eläkeläisissä ollaan huolestuneita, sillä Sinisellä talolla ei ole enää eläkeläisten kerhotoiminnalle tilaa: "Tarvitsemme pysyvän paikan, jossa on mahdollista säilyttää kaikkia tarvikkeitamme"
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Li­min­gan Elä­ke­läi­sis­sä ollaan huo­les­tu­nei­ta, sillä Si­ni­sel­lä talolla ei ole enää elä­ke­läis­ten ker­ho­toi­min­nal­le tilaa: "Tar­vit­sem­me pysyvän paikan, jossa on mah­dol­lis­ta säi­lyt­tää kaikkia tar­vik­kei­tam­me"

20.11.2020 10:06
Tilaajille