Mainos: Tutustu Rantalakeus Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Kela
Nyt huijataan Kelan nimissä – tunnista ja torju huijausviestit

Nyt hui­ja­taan Kelan ni­mis­sä – ­tun­nis­ta ja torju hui­jaus­vies­tit

17.11.2023 15:00
Kelan yllättävä hakemustulva ruuhkauttaa Pohjois-Suomen hallinto-oikeutta – tietyissä asioissa ratkaisu-aika liki 1,5 vuotta

Kelan yl­lät­tä­vä ha­ke­mus­tul­va ruuh­kaut­taa Poh­jois-Suo­men hal­lin­to-oi­keut­ta – tie­tyis­sä asiois­sa rat­kai­su-ai­ka liki 1,5 vuotta

29.09.2023 11:00
Tilaajille
Muistathan hakea koulumatkatukea hyvissä ajoin – Tukea voi saada aikaisintaan hakemiskuukautta edeltävän kuukauden alusta alkaen.

Muis­tat­han hakea kou­lu­mat­ka­tu­kea hyvissä ajoin – Tukea voi saada ai­kai­sin­taan ha­ke­mis­kuu­kaut­ta edel­tä­vän kuu­kau­den alusta alkaen.

06.08.2023 13:00
Kela sulkee Limingan palvelupisteen – suunnitteilla on jatkossa pop up -tyyppisen palvelun järjestämistä

Kela sulkee Li­min­gan pal­ve­lu­pis­teen – suun­nit­teil­la on jat­kos­sa pop up -tyyp­pi­sen pal­ve­lun jär­jes­tä­mis­tä

28.12.2022 17:48 1
Tilaajille
Liminka vastustaa Kelan suunnitelmaa lopettaa palvelupisteen toiminta – "Kela ei kohtele tasavertaisesti ja oikeudenmukaisesti asiakkaita ja kuntia"

Liminka vas­tus­taa Kelan suun­ni­tel­maa lo­pet­taa pal­ve­lu­pis­teen toi­min­ta – "Kela ei kohtele ta­sa­ver­tai­ses­ti ja oi­keu­den­mu­kai­ses­ti asiak­kai­ta ja kuntia"

18.10.2022 11:16
Tilaajille
Kela: Miehet käyttävät vähemmän terveyspalveluita kuin naiset, myös ammattiryhmien välillä on eroja

Kela: Miehet käyt­tä­vät vä­hem­män ter­veys­pal­ve­lui­ta kuin naiset, myös am­mat­ti­ryh­mien välillä on eroja

13.08.2022 12:30
Tänään on elokuun ensimmäinen päivä: Monet eläkkeet ja etuudet kasvavat elokuun alusta, tarkoituksena turvata maksukykyä hintojen noustessa

Tänään on elokuun en­sim­mäi­nen päivä: Monet eläk­keet ja etuudet kas­va­vat elokuun alusta, tar­koi­tuk­se­na turvata mak­su­ky­kyä hin­to­jen nous­tes­sa

01.08.2022 06:00
Opintotuen vuositulorajat nousevat ensi vuodeksi 25 prosentilla – Katso tästä, miten Kelan etuudet muuttuvat vuonna 2022

Opin­to­tuen vuo­si­tu­lo­ra­jat nou­se­vat ensi vuo­dek­si 25 pro­sen­til­la – Katso tästä, miten Kelan etuudet muut­tu­vat vuonna 2022

29.12.2021 14:00
Tältä näyttää uusi äitiyspakkaus – julkistus tapahtui etuajassa, koska syntyvyyden kasvu on lisännyt kysyntää

Tältä näyttää uusi äi­tiys­pak­kaus – jul­kis­tus ta­pah­tui etua­jas­sa, koska syn­ty­vyy­den kasvu on li­sän­nyt ky­syn­tää

09.12.2021 19:00
Kela varoittaa: Rikolliset urkkivat pankkitunnuksia Omakannan nimissä lähetetyillä sähköposteilla – älä klikkaa viestissä olevaa linkkiä

Kela va­roit­taa: Ri­kol­li­set urk­ki­vat pank­ki­tun­nuk­sia Oma­kan­nan nimissä lä­he­te­tyil­lä säh­kö­pos­teil­la – älä klikkaa vies­tis­sä olevaa linkkiä

26.10.2021 16:53