Tilaajille

Kem­pe­le­läi­nen Isape ha­luai­si kä­si­tel­lä pur­ku­ma­te­riaa­lin­sa lähellä niiden syn­ty­paik­kaa, mutta Juu­rus­suon asuk­kaat sekä Kem­pe­leen ja Tyr­nä­vän kunnat suh­tau­tu­vat asiaan va­rauk­sel­la – “Jos­sain nämä on kä­si­tel­tä­vä”, pe­rus­te­lee yrit­tä­jä Sami Isola

Juurussuon asukkaat ovat huolissaan kylänsä maisemasta ja viihtyisyydestä, melu- ja pölyhaitasta, hule- ja pohjavesistä sekä raskaan liikenteen lisääntymisestä.

Kempele

Kempeleläinen Isape Oy suunnittelee rakennus- ja purkumateriaalin eli betonin, tiilen, asvaltin ja tuhkan vastaanotto-, varastointi- ja purkuaseman perustamista Pikkaralantien varteen. Oulun seudun ympäristötoimelle jätetyssä hakemuksessa haetaan ympäristölupaa myös mullan valmistukselle sekä puuaineksen vastaanotolle ja käsittelylle. Suunnitelma on herättänyt alueen asukkaista huolta, ja myös Kempeleen ja Tyrnävän kunnat suhtautuvat siihen varauksellisesti.

Asukkaat ovat jättäneet 500 henkilön allekirjoittaman adressin, jossa ilmaistaan huoli alueen maisemasta ja viihtyisyydestä, melu- ja pölyhaitasta, hule- ja pohjavesistä sekä raskaan liikenteen lisääntymisestä.