Mainos: Lakeusrakkauden vahvistaja. Tutustu Rantalakeus Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

Biokaasulaitos
Jahotec hakee ympäristölupamuutosta, asukkaat taas huolissaan – yrittäjä sanoo hajujen pysyvän kurissa vastaanottohallin kattamisen myötä, vaikka jätemäärä kasvaisikin

Jahotec hakee ym­pä­ris­tö­lu­pa­muu­tos­ta, asuk­kaat taas huo­lis­saan – yrit­tä­jä sanoo hajujen pysyvän kurissa vas­taan­ot­to­hal­lin kat­ta­mi­sen myötä, vaikka jä­te­mää­rä kas­vai­si­kin

06.09.2022 11:00
Tilaajille
Jahotec haluaa lisätä jätteen käsittelymääriä ja valmistaa biokaasua liikennekäyttöön

Jahotec haluaa lisätä jätteen kä­sit­te­ly­mää­riä ja val­mis­taa bio­kaa­sua lii­ken­ne­käyt­töön

25.08.2022 15:00
Tilaajille
Biokaasuvoimalan rakentaminen alkaa todennäköisesti kesällä – Hailuodon Panimo  tavoittelee hiilineutraaliutta

Bio­kaa­su­voi­ma­lan ra­ken­ta­mi­nen alkaa to­den­nä­köi­ses­ti kesällä – ­Hai­luo­don Panimo ta­voit­te­lee hii­li­neut­raa­liut­ta

12.05.2022 18:58
Tilaajille
Hailuodon Panimo hyödyntää ensi vuonna biokaasua – noin 200 000 euron biokaasulaitosinvestointi syntyy yhteistyössä Iljanan maitotilan kanssa

Hai­luo­don Panimo hyö­dyn­tää ensi vuonna bio­kaa­sua – noin 200 000 euron bio­kaa­su­lai­tos­in­ves­toin­ti syntyy yh­teis­työs­sä Iljanan mai­to­ti­lan kanssa

22.04.2021 13:00
Tilaajille