Mainos: Tutustu Rantalakeus Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Inkluusio
"Nyt voi keskittyä opetukseen" – Tyrnävällä kehitettiin malli, jossa oppiminen tapahtuu oppilaiden tavoitteiden ja tason mukaisesti

"Nyt voi kes­kit­tyä ope­tuk­seen" – Tyr­nä­väl­lä ke­hi­tet­tiin malli, jossa op­pi­mi­nen ta­pah­tuu op­pi­lai­den ta­voit­tei­den ja tason mu­kai­ses­ti

03.03.2023 11:10
Tilaajille
Onko inkluusion toteutukseen resursoitu riittävästi päiväkodin ja koulun ryhmien tasolla, jotta jokaisen lapsen ja nuoren oikeudet toteutuvat, kysyvät Erkki ja Susanna
Kolumni

Onko in­kluu­sion to­teu­tuk­seen re­sur­soi­tu riit­tä­väs­ti päi­vä­ko­din ja koulun ryhmien ta­sol­la, jotta jo­kai­sen lapsen ja nuoren oi­keu­det to­teu­tu­vat, kysyvät Erkki ja Susanna

01.03.2023 06:00
Tilaajille