Mainos: Tutustu Rantalakeus Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Ilmasto-ohjelma
Limingan ilmasto- ja ympäristöohjelma hyväksyttiin – esitys jatkuvaan kasvatukseen siirtymisestä monimuotoisuuden lisäämiseksi ei saanut kuitenkaan riittävää kannatusta

Li­min­gan il­mas­to- ja ym­pä­ris­tö­oh­jel­ma hy­väk­syt­tiin – esitys jat­ku­vaan kas­va­tuk­seen siir­ty­mi­ses­tä mo­ni­muo­toi­suu­den li­sää­mi­sek­si ei saanut kui­ten­kaan riit­tä­vää kan­na­tus­ta

20.02.2024 06:00
Tilaajille
Miten lakeuden kunnat panostavat ilmastotyöhön – Helin hakutesti osoitti, että Limingassa se näkyy ylivoimaisesti parhaiten
Kolumni

Miten la­keu­den kunnat pa­nos­ta­vat il­mas­to­työ­hön – Helin ha­ku­tes­ti osoit­ti, että Li­min­gas­sa se näkyy yli­voi­mai­ses­ti par­hai­ten

28.11.2023 18:00
Tilaajille
Liminka käynnistää ilmasto- ja luonnon monimuotoisuusohjelman tekemisen hankkeen ja työryhmän avulla – "Ilmastoystävällisyyden on oltava kaikkien takaraivossa"

Liminka käyn­nis­tää il­mas­to- ja luonnon mo­ni­muo­toi­suus­oh­jel­man te­ke­mi­sen hank­keen ja työ­ryh­män avulla – "Il­mas­toys­tä­väl­li­syy­den on oltava kaik­kien ta­ka­rai­vos­sa"

07.03.2022 06:00
Tilaajille