Hinku-kunta
Kuntien ilmastopäästöt laskivat 8,7 prosenttia vuonna 2020 – lakeuden alueen kunnista Liminka vähensi päästöjään eniten

Kuntien il­mas­to­pääs­töt las­ki­vat 8,7 pro­sent­tia vuonna 2020 – la­keu­den alueen kun­nis­ta Liminka vähensi pääs­tö­jään eniten

05.05.2022 09:10
Tilaajille
Nyt hiilijalanjälkeä pienentämään!  – Tyrnävällä etsitään koti­talouksia, jotka haluavat mukaan ekokokeiluun

Nyt hii­li­ja­lan­jäl­keä pie­nen­tä­mään!  – ­Tyr­nä­väl­lä et­si­tään ko­ti­ta­louk­sia, jotka ha­lua­vat mukaan eko­ko­kei­luun

19.11.2021 06:00
Tilaajille
Katso, miltä suodatinkontti näyttää. Kaksi suodainkonttia riittää noin 60 hehtaarin valumavesien käsittelyyn.

Katso, miltä suo­da­tin­kont­ti näyt­tää. Kaksi suo­dain­kont­tia riittää noin 60 heh­taa­rin va­lu­ma­ve­sien kä­sit­te­lyyn.

07.10.2021 06:00
Tilaajille
Kuntalaiset kommentoimaan! –Tyrnävälle valmistellaan Resurssiviisasta tiekarttaa ympäristötekojen työkaluksi

Kun­ta­lai­set kom­men­toi­maan! –Tyr­nä­väl­le val­mis­tel­laan Re­surs­si­vii­sas­ta tie­kart­taa ym­pä­ris­tö­te­ko­jen työ­ka­luk­si

07.02.2021 13:00
Tilaajille
Päästöissä siirryttävä sanoista tekoihin - Kuntien ja ihmisten valinnoilla on merkitystä hiilineutraalisuuteen pyrittäessä

Pääs­töis­sä siir­ryt­tä­vä sa­nois­ta te­koi­hin - Kuntien ja ih­mis­ten va­lin­noil­la on mer­ki­tys­tä hii­li­neut­raa­li­suu­teen py­rit­täes­sä

01.11.2020 18:51
Tilaajille