Hiilineutraalisuus
100 vuotta sitten ei osattu aavistaa, että liiketoimintana voisi olla muutakin kuin sähkön siirtoa asiakkaille – juhlavuottaan viettävä Oulun Seudun Sähkö on asettanut itselleen uusia piikkipaikkatavoitteita

100 vuotta sitten ei osattu aa­vis­taa, että lii­ke­toi­min­ta­na voisi olla muu­ta­kin kuin sähkön siirtoa asiak­kail­le – juh­la­vuot­taan viet­tä­vä Oulun Seudun Sähkö on aset­ta­nut it­sel­leen uusia piik­ki­paik­ka­ta­voit­tei­ta

15.01.2021 09:00
Tilaajille
Tehdäänkö ilotulitemyynnissä tänä vuonna ennätys koronasta huolimatta?  – Kempeleläisessa Rakettitukussa uskotaan kuluttajamyyntiin

Teh­dään­kö ilo­tu­li­te­myyn­nis­sä tänä vuonna ennätys ko­ro­nas­ta huo­li­mat­ta? – Kem­pe­le­läi­ses­sa Ra­ket­ti­tu­kus­sa us­ko­taan ku­lut­ta­ja­myyn­tiin

30.12.2020 12:01
Tilaajille
Päästöissä siirryttävä sanoista tekoihin - Kuntien ja ihmisten valinnoilla on merkitystä hiilineutraalisuuteen pyrittäessä

Pääs­töis­sä siir­ryt­tä­vä sa­nois­ta te­koi­hin - Kuntien ja ih­mis­ten va­lin­noil­la on mer­ki­tys­tä hii­li­neut­raa­li­suu­teen py­rit­täes­sä

01.11.2020 18:51
Tilaajille