Hallinto-oikeus
Kempeleläinen Satu Ekmark valitti Zeniitin asemakaavasta, koska kokee lintujen tarvitsemien ekologisten käytävien olevan liian pieniä – "Nyt kaikki on hirveän talouskeskeistä"

Kem­pe­le­läi­nen Satu Ekmark valitti Ze­nii­tin ase­ma­kaa­vas­ta, koska kokee lin­tu­jen tar­vit­se­mien eko­lo­gis­ten käy­tä­vien olevan liian pieniä – "Nyt kaikki on hirveän ta­lous­kes­keis­tä"

26.01.2022 06:00
Tilaajille
Liminkaan suunnitellun uuden Kotirannan asuinalueen katurakentamiseen 450 000 euron avustus – hallinto-oikeusvalituksen käsittelyaikataulu ei ole vielä tiedossa

Li­min­kaan suun­ni­tel­lun uuden Ko­ti­ran­nan asuin­alueen ka­tu­ra­ken­ta­mi­seen 450 000 euron avustus – hal­lin­to-oi­keus­va­li­tuk­sen kä­sit­te­ly­ai­ka­tau­lu ei ole vielä tie­dos­sa

13.12.2020 09:00
Tilaajille
Meijerintien kerrostalohanke on pysähdyksissä – rakentaja odottaa hallinto-oikeuden ratkaisua

Mei­je­rin­tien ker­ros­ta­lo­han­ke on py­säh­dyk­sis­sä – ra­ken­ta­ja odottaa hal­lin­to-oi­keu­den rat­kai­sua

15.09.2020 18:10