NÄKÖISLEHTI: Lue tästä Rantalakeuden Kesä -julkaisu maksutta

Mainos: Lakeusrakkauden vahvistaja. Tutustu Rantalakeus Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

Alkoholi
Yksinäisyys kalvaa useita, lapsilla hätä vanhempien humalasta ja riitelystä – Joulu ei ole kaikille ilon ja riemun juhla, vaan päinvastoin

Yk­si­näi­syys kalvaa useita, lap­sil­la hätä van­hem­pien hu­ma­las­ta ja rii­te­lys­tä – Joulu ei ole kai­kil­le ilon ja riemun juhla, vaan päin­vas­toin

21.12.2022 15:00
Lääkkeiden väärinkäyttö on usein harkittua, mutta se voi olla myös harkitsematonta ja tapahtua vahingossa, muistutetaan ehkäisevästä päihdetyöstä EHYT ry:stä
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lääk­kei­den vää­rin­käyt­tö on usein har­kit­tua, mutta se voi olla myös har­kit­se­ma­ton­ta ja ta­pah­tua va­hin­gos­sa, muis­tu­te­taan eh­käi­se­väs­tä päih­de­työs­tä EHYT ry:stä

16.11.2022 06:00
Tilaajille
Villen kahdeksanvuotiaana alkanut päihdekierre päättyi itsemurhayritykseen – pohjalla käynyt räppäri löysi uuden suunnan ja haluaa kertoa siitä nyt tyrnäväläisille

Villen kah­dek­san­vuo­tiaa­na alkanut päih­de­kier­re päättyi it­se­mur­ha­yri­tyk­seen – poh­jal­la käynyt räppäri löysi uuden suunnan ja haluaa kertoa siitä nyt tyr­nä­vä­läi­sil­le

05.11.2022 18:00
Tilaajille
Lasiin Tiina ei vieläkään sylje, mutta sober curious kiinnostaa – mistä on oikein kyse? "Kuinka taulapäitä me ihmiset olemmekaan ja miten sujuvasti harrastamme itsepetosta?"
Kolumni

Lasiin Tiina ei vie­lä­kään sylje, mutta sober curious kiin­nos­taa – mistä on oikein kyse? "Kuinka tau­la­päi­tä me ihmiset olem­me­kaan ja miten su­ju­vas­ti har­ras­tam­me it­se­pe­tos­ta?"

13.10.2021 01:35
Tilaajille
Tupakkiaskeista brändimerkit pois? "Johdonmukainen jatko tämän kaltaiselle lainsäädännölle olisi, että myös alkoholia sisältävät tuotteet pakattaisiin tulevaisuudessa yhdenmukaisiin plain packaging - pakkauksiin", pohtii kansanedustaja Hanna-Leena Mattila
Kolumni

Tu­pak­ki­as­keis­ta brän­di­mer­kit pois? "Joh­don­mu­kai­nen jatko tämän kal­tai­sel­le lain­sää­dän­nöl­le olisi, että myös al­ko­ho­lia si­säl­tä­vät tuot­teet pa­kat­tai­siin tu­le­vai­suu­des­sa yh­den­mu­kai­siin plain pac­ka­ging - pak­kauk­siin", pohtii kan­san­edus­ta­ja Han­na-Lee­na Mattila

12.10.2021 15:48