Tilaajille

Yli­ky­län mo­duu­li­kou­lu ra­ken­tuu kesän aikana ja otetaan käyt­töön mar­ras­kuun alussa - Tilaa tulee vä­hem­män kuin van­has­sa pu­ret­ta­vas­sa osassa oli, mutta sitä hyö­dyn­ne­tään te­hok­kaam­min

Ylikylän koulun uudet tilat saadaan käyttöön syysloman jälkeen. Vanha koulu puretaan myöhemmin.

Kempele
-

Ylikylän koulun yhteyteen aletaan rakentaa moduulikoulua kesälomien alkaessa. Tilat tehdään 350 oppilaalle ja neliömetrejä uudessa koulurakennuksessa on 2 000.

Ylikylän koulun tilat eivät silti kasva. Moduulikoulu on kooltaan noin 500 m² pienempi kuin purkutuomion saanut, vuonna 1968 rakennettu koulun osa. Tehokkaan suunnittelun avulla pienempiin tiloihin saadaan mahtumaan silti enemmän oppilaita.