Tilaajille

Var­ja­kan­tien varteen odo­te­taan pyö­rä­tie­tä edel­leen - Vuonna 2015 tehdyt suun­ni­tel­mat hy­väk­syt­tiin uu­des­taan jotta ne eivät en­nät­täi­si van­hen­tua

Alueelle tehdään kehittämisen periaatteita linjaava suunnitelma tänä vuonna. Hankkeet odottavat toteutusta.

Oulunsalo
Vuonna 2015 Oulunsalossa pidettiin yleisötilaisuus, jossa keskusteltiin kevyen liikenteen väylän rakentamisesta Hailuodontieltä Varjakkaan.
Vuonna 2015 Oulunsalossa pidettiin yleisötilaisuus, jossa keskusteltiin kevyen liikenteen väylän rakentamisesta Hailuodontieltä Varjakkaan.
Kuva: Rita Kumpulainen

Vuonna 2015 Oulunsalon Varjakkaan laadittiin tiesuunnitelma kevyenliikenteenväylän rakentamiseksi. Suunnitelma liittyi Varjakan loma- ja virkistysalueen asemakaavaan, jonka luonnos oli esillä kesällä 2014.

Asemakaava ei ole edennyt sen jälkeen, eikä myöskään pyörätien rakentaminen.