Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Vaa­li­pos­tia: "Maa­kun­nal­li­nen pal­ve­lu­ra­ken­ne edel­lyt­tää yh­teis­tä ti­lan­ne­ku­vaa alueen eri osien tar­peis­ta, kuntien eri­tyis­piir­tei­den huo­mioi­mis­ta, toi­mi­via joh­ta­mi­sen ra­ken­tei­ta, osal­lis­ta­vaa hen­ki­lös­tö­po­li­tiik­kaa sekä to­teu­tuk­sen seu­ran­taa"

Miten palvelut järjestetään uudella hyvinvointialueella?
Miten palvelut järjestetään uudella hyvinvointialueella?
Kuva: Sakari Piippo

Olemme valmistautumassa historiallisiin vaaleihin. Tammikuun 23. päivä valitaan Pohjois-Pohjanmaan Hyvinvointialueelle 79 valtuutettua. Uudistuksen tavoitteena on, että maakuntamme asukkailla on käytössään mahdollisimman hyvät sosiaali- ja terveys- sekä pelastustoimen palvelut. Nyt luodaan perustaa uudelle maakunnalliselle tavalle tuottaa edellä mainitut palvelut.

Valmistelutyötä hyvinvointialueen käynnistymistä varten on tehty paljon. Hyvinvointialue ei ole kuitenkaan vielä valmis. Rakennustyö jatkuu uusien valtuutettujen toimesta ja yhteistyö on avainasia näin mittavassa uudistuksessa. Yhteistyötä on välttämätöntä tehdä kuntarajat ja puoluerajat ylittäen.