Tilaajille

Tyr­nä­vän kun­nan­joh­ta­ja Vesa Anttila odottaa uudelta val­tuus­to­kau­del­ta hyvää yh­teis­työ­tä ja fiksua käy­tös­tä myös somessa –"On otet­ta­va huo­mioon ko­ko­nai­suus. Moni asia hel­pos­ti vää­ris­tyy, kun se pa­las­tel­laan liian pieniin asioi­hin."

Tyrnävä
Tyrnävän kunnanvaltuuston kokoukset on siirretty koronaepidemian ajaksi Kirkkomännikön koulun saliin. Kunnanjohtaja Vesa Anttila (vasemmalla), kunnanhallituksen puheenjohtaja Minna Matinlauri ja kunnanvaltuuston puheenjohtaja Tauno Uitto.
Tyrnävän kunnanvaltuuston kokoukset on siirretty koronaepidemian ajaksi Kirkkomännikön koulun saliin. Kunnanjohtaja Vesa Anttila (vasemmalla), kunnanhallituksen puheenjohtaja Minna Matinlauri ja kunnanvaltuuston puheenjohtaja Tauno Uitto.
Kuva: Sauli Pahkasalo

Tyrnävä on saanut tiukan kulukurin ansiosta taloutensa tasapainoon, ja viime vuoden tilinpäätöksestä näyttäisi muodostuvan liki miljoona euroa ylijäämäinen. Tähän pääseminen on vaatinut lomautuksia, talkoovapaita sekä menojen karsimista ja järkeistämistä. Vaikka nyt voi jo hengittää vapaammin, kunnanjohtaja Vesa Anttilan mukaan kestävän taloudenhoidon periaatteista on syytä pitää jatkossakin kiinni.

– Kun tehdään viisaita päätöksiä, korostuu operatiivisen ja luottamusmiesorganisaation kyky toimia saumattomasti yhteen. Näen erittäin tärkeänä, että tulevat kuntapäättäjät kykenisivät ja haluaisivat toimia koko kunnan parhaaksi ja ottaisivat huomioon kokonaisuuden. Moni asia helposti vääristyy, kun se palastellaan liian pieniin asioihin.