Tyrnävä jatkaa ko­ro­na­ra­joi­tuk­sia 18. tam­mi­kuu­ta saakka

Tyrnävä

Tyrnävä jatkaa koronarajoitusten voimassaoloa 18. tammikuuta saakka. Kunnanhallitus päätti asiasta maanantain kokouksessaan.

Kunta sulkee hallinnoimansa julkiset tilat. Asumispalveluyksiköissä jatketaan tehostettuja suojaustoimenpiteitä, ja vierailuja yksiköissä olisi vältettävä.

Kuntouttava työtoiminta, nuorisotilat ja työpajatoiminta pysyvät suljettuna 18. tammikuuta saakka. Toiminta jatkuu mahdollisuuksien mukana etänä. Myös kirjastot pysyvät suljettuina, joskin asiointi yksi asiakas kerrallaan on mahdollista.

Kunnan kunto- ja liikuntasalit ovat suljettuja lukuun ottamatta alle 18-vuotiaiden  ryhmäharrastustoimintaa sekä kilpa- ja huippu-urheilijoiden toimintaa.

Opiskelijoiden harjoittelujaksot ja työkokeilut kunnan toimipisteissä keskeytetään 18. tammikuuta saakka ja pyritään toteuttamaan etänä.

Varhaiskasvatus- ja perusopetus järjestetään normaalisti koronasuosituksia noudattaen. Tyrnävän August Sahlstenlukion osalta noudatetaan Oulun kaupungin päätöksiä. Lakeuden kansalais-ja musiikkiopistotoiminnassa seurataan järjestäjäkunnan päätöksiä. Toiminnan järjestämisestä tiedotetaan erikseen.

Yhdistysten ja urheiluseurojen toivotaan noudattavan kunnan esimerkkiä ja keskeyttävän aikuisten ryhmäharrastustoiminnan 18. tammikuuta saakka. Lasten ja nuorten ryhmäharrastukset voivat harkinnan mukaan jatkua koronaohjeistuksia noudattaen.

Ottelu- ja urheilutapahtumat järjestetään ilman yleisöä aluehallintoviraston päätösten mukaan.

Kunnanhallitus suosittaa kasvosuojaimen käyttöä yli 15-vuotiaille ja kaikille yläkoulun oppilaille joukkoliikenteessä ja muissa julkisissa liikennevälineissä. Kasvosuojainten käyttöä suositellaan myös koronavirustestiin haketuville, Suomeen saapuville matkailijoille, terveydenhuollon henkilöstölle, julkisissa sisätiloissa, yleisötilaisuuksissa, kaupoissa ja pankeissa asioiville sekä oppilaitoksissa ja työpaikoilla.

Myös yksityisille toimijoille suositellaan vastaavien rajoitusten käyttöön ottoa 18. tammikuuta saakka.

Työntekijöille suositellaan etätöiden tekemistä, jos se vain on mahdollista. Kunnanhallitus suosittelee myös etäkokouksiin siirtymistä mahdollisimman kattavasti. Yksityistilaisuuksien järjestämistä ei suositella pienimuotoisia muistotilaisuuksia lukuun ottamatta.

Aluehallintovirasto on rajannut sisä- ja ulkotiloissa tapahtuvien tilaisuuksien osallistujamäärän kymmeneen henkilöön.

Tyrnävällä on todettu yhteensä 20 tautitapausta. Tapaukset ovat olleet pääsääntöisesti perhepiireissä.