Tilaajille

Tiaiset voivat kertoa met­sä­lin­tu­jen run­sau­des­ta – Oulun yli­opis­ton tutkija pohtii kan­sa­lais­ten osal­lis­ta­mis­ta lin­nus­to­seu­ran­toi­hin hel­pos­ti ha­vait­ta­vien tiais­ten avulla

Tiaisten runsaus voi olla yleisempi merkki metsälintujen runsaudesta. Oulun yliopistossa aiemmin tehdyissä tutkimuksissa on havaittu, että muuttolinnut käyttävät usein tietoa paikkalintujen, kuten juuri tiaisten tiheydestä elinympäristön valinnassaan.
Tiaisten runsaus voi olla yleisempi merkki metsälintujen runsaudesta. Oulun yliopistossa aiemmin tehdyissä tutkimuksissa on havaittu, että muuttolinnut käyttävät usein tietoa paikkalintujen, kuten juuri tiaisten tiheydestä elinympäristön valinnassaan.
Kuva: Moilanen Jukka-Pekka

Voisiko tiaisia käyttää muiden metsälintujen runsauden arvioinnissa? Juuri julkaistun tutkimuksen tulokset viittaavat siihen, että tiaiset saattavat toimia lintutiheyden indikaattorina Pohjois-Euroopan metsälintuyhteisöissä.

Tutkijat analysoivat metsälintujen runsauden vaihtelua suhteessa tiaisten määrään Suomessa ja Ranskassa. Suomesta mukana oli kuusi tiaislajia: tali-, sini-, hömö-, kuusi-, töyhtö- ja lapintiainen. Ranskassa tiaislajisto oli muuten sama, mutta lapintiaisen korvasi siellä esiintyvä viitatiainen.