Mainos: Tutustu Rantalakeus Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Kolumni

"Poh­joi­ses­sa on käyn­nis­sä mer­kit­tä­vä osa Suomen uusista luon­non­va­roi­hin pe­rus­tu­vis­ta in­ves­toin­neis­ta", kir­joit­taa Karri

-
Kuva: Oulun kaupunki
Kuntakuulumisia

Kirjoitin aiemmin Kuntakuulumisissa pohjoisen yhteisestä vaikuttamistyöstä kevään eduskuntavaaleihin ja uuteen hallitusohjelmaan liittyen. Silloin vielä jännitettiin, millä tavalla pohjoinen huomioidaan ohjelmassa ja mitä konkreettisia kirjauksia saamme sinne ujutettua.

Päätavoitteemme oli Pohjoisen ohjelman perustaminen valtioneuvoston kanslian yhteyteen. Pohjoisten maakuntien, kaupunkien, korkeakoulujen, kauppakamarien ja yrittäjäjärjestöjen yhteinen viesti on ollut, että koko Suomen turvallisuutta, geopoliittista asemaa ja kestävää kasvua voidaan vahvistaa hyödyntämällä pohjoisen osaamista, energiaa, logistiikkaa, luonnonvaroja ja kansainvälisiä yhteyksiä.

Nyt voimme iloksemme todeta, että saavutimme tavoitteemme. Hallitusohjelmassa lukee näin: Hallitus käynnistää valtioneuvoston kanslian johdolla Pohjoisen ohjelman ja perustaa sen työn tueksi neuvottelukunnan. Ohjelman sisältöjen työstäminen käynnistyy tietojemme mukaan jo nyt syksyllä ja pohjoinen pääsee niihin aktiivisesti vaikuttamaan.

Vaikuttamistyössä on ollut mukana laaja joukko pohjoisen toimijoita, mukaan lukien lakeuden kunnat ja onkin aihetta kiitoksiin kaikille yhteistyökumppaneille.

Pohjoisen ohjelman lisäksi hallitusohjelmaan kirjattiin konkreettisia, pohjoisen kasvua ja hyvinvointia edistäviä asioita. Lakeudelle merkittävimpiin kuuluu Oulu-Liminka -kaksoisraiteen toteuttaminen. Tämä vuosikymmeniä seudun toimijoiden edunvalvontalistalla ollut hanke vahvistaa yhteyksiä etelän suuntaan ja mahdollistaa maankäytön kehittämisen radanvarressa. Oulun seudulla on tehty selvityksiä myös lähijunaliikenteestä, ja kaksoisraide edistää tätäkin tulevaisuushanketta.

Yksi myös meidän kotiseutumme suurista tulevaisuuden haasteista on osaavan työvoiman houkuttelu alueellemme. Oulun seutu on pääkaupunkiseudun, Turun ja Tampereen ohella Suomen talouden kasvun veturi ja työvoimaa tarvitaan tulevaisuudessa paljon. Hallitus sitoutuu ohjelmassaan edistämään poikkihallinnollista toimintaohjelmaa (Talent Boost) korkeasti koulutettujen henkilöiden kansainvälisen rekrytoinnin sekä Suomen pitovoiman lisäämiseksi.

Osaamisen kasvattamiseen liittyy myös TKI-toiminnan rahoituksen nostaminen neljään prosenttiin bruttokansantuotteesta sekä korkeakoulujen aloituspaikkojen lisääminen. Pohjoisen korkeakoulut ovat koko Suomen menestyksen avaintekijöitä ja niiden pärjääminen tulevaisuudessa on myös lakeuden kuntien elinehto.

"Yksi myös meidän kotiseutumme suurista tulevaisuuden haasteista on osaavan työvoiman houkuttelu alueellemme. Oulun seutu on pääkaupunkiseudun, Turun ja Tampereen ohella Suomen talouden kasvun veturi."

Yksi merkittävimmistä tavoitteistamme oli uuden teollisuuspolitiikan palauttaminen valtion agendalle. Pohjoisessa on käynnissä merkittävä osa Suomen uusista luonnonvaroihin perustuvista investoinneista. Hallitus laatii vaalikauden alussa pitkäjänteisen teollisuuspoliittisen strategian, joka sisältää vientiteollisuudelle olennaiset politiikkakokonaisuudet, kuten logistiikan. Hallituksen tavoitteena on kasvuhakuisten, työllistävien ja vientiin tähtäävien yritysten määrän kasvu sekä teollisten työpaikkojen säilyminen Suomessa.

Hallitus toteaa viestimme mukaisesti myös pohjoisen merkityksen maamme puolustuskyvylle ja turvallisuudelle. Pohjoisessa on maarajaa niin NATO-kumppaneidemme (nykyisen ja tulevan) kuin itäisen naapurimmekin kanssa. Hallitusohjelman mukaan erityisesti Pohjoismainen yhteistyö on tärkeää ja syvää.

Vahva puolustuskykymme myötävaikuttaa koko Pohjolan vakauteen.

Kaikkinensa hallitusohjelma vaikuttaa pohjoisen kasvun, turvallisuuden ja yhteistyön kannalta hyvältä. Nyt on aika ryhtyä toteuttamaan sitä yhdessä meidän pohjoisen toimijoiden kanssa.

Karri OikarinenOulun kaupunginjohtajan erityisavustaja