Tilaajille

Ou­lun­tul­lis­ta läh­te­väl­le moot­to­ri­kelk­ka­rei­til­le et­si­tään Kem­pe­lees­sä uutta paikka ja läh­töa­luet­ta – ou­lu­lai­set eivät ha­lun­neet reittiä kun­ta­ra­jal­le, eivät edes me­lu­val­lin kera

Linnakaarron itäpuolelle kaavoitetaan lisää tontteja, mikä pakottaa miettimään kelkkareitin uutta sijaintia.

Kempele

Mistä nykyinen Ouluntullin Nesteeltä lähtevä ja Linnakankaan halkova valtakunnallinen moottorikelkkareitti tulevaisuudessa kulkee?

Kysymyksiä on vielä paljon. Linnakaarron itäpuolen asemakaavan laajennusehdotuksesssa kelkkareitti on siirretty kaavakartan ulkopuolelle. Alunperin reittiä ehdotettiin kaava-alueen pohjoispuolelle, jolloin Oulun rajalle olisi rakennettu meluvalli. Metsokankaalta lähetettiin kaksi, yhteensä 25 allekirjoittajan palautetta, joissa torpattiin kelkkareitin ehdotettu siirto valleineen. Asukkaat näkivät meluvallin muuttavan ympäristöä ja heikentävän virkistyalueiden laatua, liikenneturvallisuutta ja asumisviihtyvyyttä.