Kolumni
Tilaajille

Ou­lun­sa­lon seu­ra­kun­ta lah­joit­taa Af­rik­kaan is­tu­tet­ta­van puun­tai­men jo­kai­sel­le lap­sel­le kasteen yh­tey­des­sä: "Myös kirkon täytyy ottaa il­mas­ton­muu­tos huo­mioon omassa työs­sään"

-
Kuva: Kontiainen Jarmo

Oulunsalon seurakunta lahjoittaa puuntaimen jokaiselle lapselle kasteen yhteydessä.

Puun istuttaa Suomen Lähetysseura Afrikkaan tai Aasiaan. Lapsi saa puun istuttamisesta muistuttavan kortin, jonka päällispuolella on piirroskuva puusta ja virren 490 neljäs säkeistö: ”Mä taimi olen sun tarhassas ja varten taivasta luotu, sun armollisehen huomahas jo syntymästäni suotu”.