Oulun Tak­si­pal­ve­lut Oy ha­keu­tuu kon­kurs­siin – Oulun kau­pun­ki purki OTP:n lii­ken­nöin­ti­so­pi­muk­set tois­tu­vien ja jat­ku­vien rik­ko­mus­ten vuoksi

Talviliikennekauden alkaessa 10. elokuuta vastuu Oulun joukkoliikenteestä siirtyy Oulun kaupungin hankkimille väliaikaisille sopimusliikennöitsijöille.

Oulun Taksipalveluiden velvoite tuottaa joukkoliikennepalveluita päättyy 9.8.2022.
Oulun Taksipalveluiden velvoite tuottaa joukkoliikennepalveluita päättyy 9.8.2022.
Kuva: Jarmo Kontiainen

Oulun Taksipalvelut Oy jätti maanantaina konkurssihakemuksen Pohjois-Savon käräjäoikeuteen. Oulun kaupunki tiedotti aiemmin päivällä purkaneensa Oulun Taksipalvelut Oy:n kanssa tekemänsä liikennöintisopimukset julkisesta joukkoliikenteestä.

Kaleva yritti aiemmin maanantaina tavoittaa OTP:n edustajia kommentoimaan sopimusten purkamista, mutta yhtiöstä ei vastattu yhteydenottoihin.

Joukkoliikennejaosto päätti asiasta 15. kesäkuuta pitämässään kokouksessa. Oulun Taksipalveluiden velvoite tuottaa joukkoliikennepalveluita päättyy 9. elokuuta. Kuntalaisten liikkuminen joukkoliikenteessä turvataan väliaikaisilla liikennöintisopimuksilla, jotka astuvat voimaan 10. elokuura.

Oulun kaupungilla ja Oulun Taksipalveluilla on yhteensä viisi liikennöintisopimusta, jotka kattavat 43 prosenttia julkisesta paikallisliikenteestä Oulun seudulla. Sopimusten yhteenlaskettu arvo koko sopimuskaudelta on 73,4 miljoonaa euroa, josta on jäljellä noin 55 miljoonan euron arvoinen kausi. Sopimukset olisivat muutoin päättyneet vuosina 2024, 2026 ja 2028.

Sopimusten purun syynä on kaupungin tiedotteen mukaan yhtiön toistuvat ja jatkuvat sopimusrikkomukset, jotka ovat oleellisesti heikentäneet kuntalaisten saamaa joukkoliikennepalvelua.

Sopimusrikkomukset osin lainvastaisia

Oulun kaupunki kertoo ostavansa julkiset joukkoliikennepalvelut hankintalaissa säädetyllä tavalla. Hankintalain mukaan sopimuskumppanin asetusten ja lakien vastainen toiminta ja oleellinen sopimuksen vastainen toiminta ovat perusteita sopimuksen purulle.

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun tarkastuskäynnit ovat kaupungin mukaan paljastaneet Oulun Taksipalveluissa kymmeniä vakavia puutteita lakien, asetusten ja työehtosopimuksen noudattamisessa. Lisäksi yhtiön osaomistajalla on tuomio toimialan keskeisen asetuksen rikkomisesta.

Oulun kaupungin virkamiesten suorittamassa valvonnassa on käynyt ilmi, että Oulun Taksipalvelut käyttää laajasti ja jatkuvasti liikennöintisopimuksen vastaista kalustoa. Kaupunki on sopimuskauden aikana useaan otteeseen yksilöinyt liikennöitsijälle kirjallisesti esille tulleet puutteet ja kehottanut korjaamaan ne. Liikennöitsijälle annettiin aikaa tilanteen korjaamiseen.

Oulun kaupunki on myös sanktioinut Oulun Taksipalveluita sopimusrikkomuksista. Puutteiden korjaamisen annetusta ajasta, liikennöitsijän kuulemisesta ja sanktioista huolimatta yhtiö ei ole saanut toimintaansa sopimuksissa määritellyn mukaiseksi.

– Oulun kaupungin tulee vaatia kaikilta sopimusosapuolilta sopimuksien noudattamista. Jos sopimusta ei noudateta, siitä määrätään sopimuksen mukaiset sanktiot. Koska tässä tapauksessa asioita ei saatu kuntoon reklamaatioista ja sanktioista huolimatta, meillä ei ollut enää muuta vaihtoehtoa kuin purkaa sopimukset.

– Palveluita kuten joukkoliikenne tuotetaan verorahoilla, joiden käyttöä me poliittiset päättäjät joukkoliikennejaostossa osaltamme valvomme. Jos Oulun kaupunki tilaa A-laatua ja saa B-laatua, sitä ei voida hyväksyä, jaoston puheenjohtaja Joni Meriläinen toteaa tiedotteessa.

Joukkoliikennejaoston päätös purkaa Oulun Taksipalveluiden liikennöintisopimukset oli yksimielinen.

AVI:n raportti paljastaa lukuisat rikkomukset

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on tehnyt vuosien 2020 ja 2021 aikana työsuojelutarkastuksia Oulun Taksipalveluihin. Tarkastuksissa kävi ilmi, ettei yhtiö ole noudattanut ajopiirturiasetusta.

AVI:n tarkastusraportissa todetaan myös työaikalakiin, työturvallisuuslakiin, työsuojeluun ja liikenteen palveluun liittyvien lakien sekä työehtosopimuksen vastaisia käytäntöjä. Yhtiö ei myöskään ole noudattanut asetusta työpaikkojen turvallisuus- ja terveysvaatimuksista.

Kolme vuotta sopimuksen vastaisella kalustolla

Oulun Taksipalvelut on liikennöinyt sopimuksen vastaisella kalustolla vuosina 2020, 2021 ja 2022.

Sopimuksen vastaisen kaluston käyttö on jatkunut koko sopimuskauden. Yhtiö on esimerkiksi ajanut 50-paikkaisella autolla linjoja, joille on sopimuksessa määritelty 90-paikkainen auto. Tämän seurauksena matkustajia on jäänyt pysäkille vaille kyytiä.

Autoissa on ollut hajuhaittoja, ongelmia lämmityksen kanssa ja autot ovat olleet siivoamattomia tai pesemättömiä. Ajoneuvoissa on myös kaksi ovea vaaditun kolmen sijaan, oviaukkojen leveys on ollut vaadittua kapeampi ja autoissa on ollut lukuisia muita puutteita. Lisäksi yhtiö on ajanut paikallisliikenteessä autoilla, jotka on tarkoitettu tilausajoon.

Oulun Taksipalvelut on jättänyt kalustorikkojen vuoksi ajamatta vuoroja, eikä se ole aina ilmoittanut ajamatta jäävistä vuoroista.

Kaupungin tiedotteessa todetaan, että kalustovaatimukset eivät ole ylivoimaisia. Oulun joukkoliikenteen kolmella muulla liikennöitsijällä ei ole ollut kalustorikkomuksia, joista olisi aiheutunut sanktioita.

–Oulun Taksipalvelut saa kustannussäästöä siitä, että se tuottaa liikennöintipalvelua liikennöintisopimuksissa vaadittua palvelutasoa huonommin. Näin toimien yhtiö saa kilpailuetua liikennöintisopimuksiaan noudattaviin liikennöitsijöihin nähden, mikä vääristää kilpailua. Hankintalaki edellyttää palveluntarjoajien tasapuolista kohtelua, eikä Oulun kaupunki hyväksy tällaista toimintatapaa julkisin varoin rahoitettavan palvelun tuottamiselle, joukkoliikennepäällikkö Helena Väliaho sanoo.

Joukkoliikenteen väliaikaiset ratkaisut

Joukkoliikennejaoston valtuuttamana Oulun kaupunki on ryhtynyt jo aikaisemmin sopimuksen purkua valmisteleviin toimiin, jotta asukkaiden liikkuminen joukkoliikenteellä voidaan turvata. Oulun Taksipalveluilla on velvoite tuottaa sen vastuulle kuuluvat joukkoliikennepalvelut kesäaikataulukauden 2022 loppuun saakka.

Talviliikennekauden alkaessa 10. elokuuta vastuu Oulun Taksipalveluille kuuluneesta liikennöinnistä siirtyy Oulun kaupungin hankkimille väliaikaisille sopimusliikennöitsijöille Revon Turistiliikenne Oy:lle (linjat 52, 53, 54, 56 ja 57), Oubus Oy:lle (linjat 7 ja 10) ja Koiviston Auto Oy:lle eli Koskilinjoille (linjat 1, 2, 2N, 3, 5, 5N, 11, 14, 18 ja 58).

Väliaikaiset sopimukset ovat voimassa kaksi vuotta, jona aikana kaupunki kilpailuttaa väliaikaisten sopimusten alla olevat liikennöintikohteet pidemmälle sopimusjaksolle.

Väliaikaisen sopimuksen alla liikennöivissä autoissa voi mahdollisesti olla elokuun alussa pieniä varustelupuutteita, jotka laitetaan kuntoon kahden ensimmäisen viikon aikana.

Uutista päivitetty 21.23: OTP on jättänyt konkurssihakemuksen Pohjois-Savon käräjäoikeudelle.

Jutun kommentointi on päättynyt.