Mainos: Talvitarjouksena Rantalakeus Digi tai myös painettu lehti, katso tarjoukset tästä

Miten maail­man­po­li­tii­kan shak­ki­nap­pu­lat siir­ty­vät? Tu­pok­sen yh­dek­säs­luok­ka­lai­sis­ta 68 pro­sent­tia liit­täi­si Suomen Natoon

Kysely: Maailmanpoliittinen tilanne puhuttaa myös yläkoululaisia.

Liminka
Miten maailmanpolitiikan shakkinappulat siirtyvät, kun Venäjä uhittelee Ukrainan rajalla?
Miten maailmanpolitiikan shakkinappulat siirtyvät, kun Venäjä uhittelee Ukrainan rajalla?
Kuva: Joose Kinnunen

Maailmalla puhuttaa tällä hetkellä päällä oleva Venäjän suurhyökkäyksen uhka. Venäjä on esittänyt vaatimuksia liittyen Naton sotilaisiin Ukrainassa, mutta niihin ei ole suostuttu. Tämän johdosta Venäjän uskotaan suunnittelevan Ukrainan valtausta

Venäjän ja Naton välinen kriisi nosti Natoon liittymisen suomalaisten puheenaiheeksi. Moni uskoo Natoon liittymisen tuovan turvaa Venäjältä sodan syttyessä, mutta se saattaa luoda uhkaa, jos Venäjä katsoo Suomen liittyneen vastapuolen leiriin.

Kysyimme Tupoksen koulun 9-luokkalaisilta heidän mielipiteitään tämänhetkiseen tilanteeseen maailmalla.

Moni kyselyyn vastanneista oppilaista kokee tilanteen pelottavana ja uhkaavana, mutta moni vastasi myöskin, ettei asia häiritse tai he yrittävät olla ajattelematta asiaa. Vastauksissa esiintyi myös pelkoa tuttujen turvallisuudesta Ukrainassa. Vastauksista ilmeni, että suurinta osaa oppilaista asia ei kiinnosta, sillä 60 % vastaajista seuraa uutisia vain vähän. 4 %:a vastaajista ei kiinnosta asia ollenkaan. 8 % vastaajista seuraa uutisia paljon ja loput 28 % seuraa uutisia melko paljon.

Oppilaat uskovat, että Suomi pysyisi itsenäisenä, vaikka Venäjä päättäisi hyökätä. Vain 20 % on joko samaa mieltä tai täysin samaa mieltä siitä, että Venäjä valtaisi Suomen, jos se päättäisi hyökätä. Loput 80% pitää Suomen valtausta lähes mahdottomana.

Natoon liittyminen on puhuttanut suomalaisia ja puolet on sitä mieltä, että Suomen pitäisi kuulua Natoon. Kyselyyn vastanneista yhdeksännen luokan oppilaista 68% on sitä mieltä, että Suomen olisi hyvä kuulua Natoon. Loput 32 % vastaajista ajattelee, että Suomen liittyminen Natoon on huono juttu.

Viimeisenä kysyimme, miten oppilaat uskovat mahdollisen hyökkäyksen vaikuttavan Suomeen. Suurin osa vastaajista uskoo, että Venäjän mahdollinen hyökkäys Ukrainaan tulisi vaikuttamaan etenkin Suomen talouteen ja turvallisuuteen. He pelkäävät myöskin Suomen itsenäisyyden puolesta. Muutama vastaus oli kuitenkin myös, ettei hyökkäys vaikuta Suomeen millään lailla.

Lähteet:

https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/miten-venaja-suhtautuisi-jos-suomi-haluaisi-liittya-natoon-tutkija-he-pyrkisivat-estamaan-sen/8333002

https://yle.fi/uutiset/3-12305006

Juttu on kirjoitettu Tupoksen koulun nuorten verkkotoimituksessa, joka 7.-11. helmikuuta tuottaa sisältöä Rantalakeuden verkkoon.