Mainos: La­keus­rak­kau­den vah­vis­ta­ja. Tutustu Ran­ta­la­keus Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

Kolumni

Liminka on mukana lap­si­ys­tä­väl­li­nen kunta -toi­min­ta­mal­lis­sa: "Haa­voit­tu­vas­sa ase­mas­sa olevat lapset otetaan eri­tyi­ses­ti huo­mioon", toteaa si­vis­tys­joh­ta­ja Päivi Mäki

-

Liminka valittiin vuonna 2019 kymmenen kunnan kanssa kehittämään lapsiystävällistä kuntaa. Koronapandemian vuoksi Limingan koordinaatioryhmän perehdyttäminen toimintamalliin tapahtui vasta vuoden 2020 viime metreillä UNICEFin aikataulusta johtuen.

Vuonna 2020 Lapsiystävällinen kunta -kehittämistyöhön osallistui 37 kuntaa ja niiden 306 000 lasta. Osallistuvista kunnista suurin on noin 200 000 asukkaan Oulu ja pienin vähän yli 2 000 asukkaan Puumala.

Lapsiystävällinen kunta -toimintamalli on rantautunut erityisen hyvin pieniin kuntiin. Ajatellaan, että UNICEFin tunnustus voi auttaa kuntaa profiloitumaan lapsiperheille sopivaksi asuinpaikaksi ja houkuttelisi lapsiperheitä muuttamaan kuntaan. Limingalle, kuten muillekin pienemmille kunnille, on tärkeää pysyä elinvoimaisena, lapsiperheille sopivana kuntana.

Lapsiystävällinen kunta -hankkeeseen liittyminen ei ole vain kuntaprofiilin kiillottamista. Toiminnan tavoitteena on jokaisen lapsen hyvä elämä. Lapsiystävällinen kunta varmistaa esimerkiksi, että lapsella on vaikutusmahdollisuuksia omassa arjessa ja omissa huolissa, että jokaisella lapsella on turvallinen aikuinen, joka on kiinnostunut lapsesta, kaveri, jonka kanssa voi viettää aikaa ja tehdä asioita, harrastus perheen varallisuudesta tai asuinpaikasta riippumatta ja koulu, joka antaa taustoista riippumatta jokaiselle mahdollisuuden onnistua.

Haavoittuvassa asemassa olevat lapset otetaan erityisesti huomioon.

Entisenä laatupäällikkönä hämmästyin, kuinka laajapohjaisen ja huolellisesti suunnitellun laatutyökalun Lapsiystävällinen kunta -digipalvelu tarjoaa. Toimintaa koordinoi UNICEFin asiantuntijatiimi, joka huolehtii toimintamalliin perehdyttämisestä ja digitaalisten työkalujen hallinnasta. Lisäksi tukena on Lapsiystävällinen kunta -verkosto, joka on aktiivisesti keskusteleva ja kokoontuva, hyviä käytänteitä jakava joukko.

"Lapsiystävällisyyden toivotaan synnyttävän toimintaa ja muutoksia, jotka ravistelevat kunnan vakiintuneita toimintamalleja."
Päivi Mäki
Limingan kunnan sivistysjohtaja

Lapsiystävällinen kunta -toiminta on alkanut Limingassa kunnan lapsenoikeustilanteen kartoittamisella. Pienryhmäkeskusteluissa on selvitetty lasten ja nuorten kanssa heidän omia näkemyksiään asioista, jotka ovat Limingan lapsilla hyvin ja paikannettu kehittämiskohteita. On haettu erityisesti katvealueita lastenoikeuksien toteutumisessa.

Seuraavaksi arvioidaan lasten tilannetta 44 rakenne- ja prosessi-indikaattorin ja 22 tulosindikaattorin avulla. Lasten näkemyksiin ja todennettavaan tietoon perustuen valitaan 4-5 kehittämiskohdetta seuraaviksi vuosiksi. YK-liitto on sparraamassa tavoitteiden valinnassa ja toimintasuunnitelman työstämisessä. Lapsiystävällinen toimintatapa tarkoittaa suunnitelmallista, laajapohjaista työtä lasten äänen kuulumiseksi lapsia koskevassa päätöksenteossa. Lapsi nähdään oman arkensa ja hyvinvointinsa asiantuntijana.

Lapsiystävällisyyden toivotaan synnyttävän toimintaa ja muutoksia, jotka ravistelevat kunnan vakiintuneita toimintamalleja. Näitä voisivat olla esimerkiksi lapsivaikutusten arvioinnin johdonmukainen käyttö ja lapsibudjetointi osana talousarviotyötä.

Ajankohta Lapsiystävällinen kunta -toiminnan aloittamiselle Limingassa on mitä parhain. Lapsiystävällisyys voi avata tuoreen näkökulman juuri alkavaan strategiatyöhön.