Urheilu : Ran­ta­la­keus-maas­to­jen infon löydät täältä

Li­min­gas­sa lin­jat­tiin laa­jois­ta ra­joi­tuk­sis­ta ko­ro­na­epi­de­mian vuoksi – kan­gas­mas­ke­ja on jaossa kir­jas­tos­sa

Limingan kunnan johtoryhmä päätti laajoista koronatoimista maanantaina. Linjausten taustalla on Pohjois-Pohjanmaan koordinaatioryhmän sunnuntaina antamat suositukset, jotka annettiin maakunnan siirryttyä leviämisvaiheeseen.

Limingan kunnan julkiset tilat suljetaan 1.–18. joulukuuta. Myös yksityisten toimijoiden suositellaan toimivan samoin. Kaikkien yleisötilaisuuksien osallistujamäärä rajataan kymmeneen henkilöön.

Yksityistilaisuuksia ei saa järjestää, lukuun ottamatta pieniä enintään 10 hengen muistotilaisuuksia.

Varhaiskasvatus ja perusopetus toteutetaan normaalisti, mutta lukio siirtyy etäopetukseen 2. joulukuuta.

Kuntosalit sekä ryhmäliikuntaan, kontaktilajeihin, joukkueurheiluun ja muuhun liikuntaan tai urheiluun käytettävät tilat suljetaan. Myös nuorisotalot suljetaan. Nuorisotyö jatkuu jalkautuvana nuorisotyönä sekä yksilö- ja etäohjauksena.

Kaikki ryhmäharrastukset keskeytetään, ja myös yhdistysten ja urheiluseurojen edellytetään tekevän samoin.

Limingan seudun musiikkiopistossa yksilöopetus jatkuu, mutta oppilaskonsertit ja orkesterit on peruttu. Kansalaisopiston lukukausi on jo päättynyt kuluvalta vuodelta.

Limingan pääkirjasto on toistaiseksi auki nykyisin aukioloajoin, myös palautusluukku on käytössä. Omatoimikirjasto ei ole käytössä. Lehtisali on suljettu.

Asiakkailta toivotaan lyhyitä, alle 15 minuuttia kestäviä kirjastokäyntejä. Asiakastietokoneita saa käyttää välttämättömään asiointiin alle 15 minuutin ajan. Maskin käyttöä edellytetään yli 15-vuotiailta asiakkailta. Kangasmaskien jako jatkuu kirjastolla.

Kirjastossa järjestettävät tapahtumat ja kokoontumiset kirjaston tiloissa on peruttu 1.–20. joulukuuta. Ryhmävierailut eivät ole mahdollisia kyseisenä aikana. Kirjavinkkaukset hoidetaan etäyhteyksien avulla.

Maskisuositus koskee yli 15-vuotiaita. Maskia täytyy käyttää seuraavissa tilanteissa:

 • Aina joukkoliikenteessä ja muissa julkisissa liikennevälineissä
 • Koronavirustestiin hakeutuvat henkilöt matkalla näytteenottoon ja ennen testituloksen valmistumista, jos on välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella
 • Riskialueelta Suomeen saapuneet matkailijat heidän siirtyessä maahantulopisteeltä omaehtoiseen karanteeniin, tai jos heillä on omaehtoisen karanteenin aikana välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella
 • Terveydenhuollon henkilöstölle kaikessa potilastyössä. Suositus koskee myös potilaita, omaisia, opiskelijoita ja vierailijoita.
 • Aina julkisissa sisätiloissa (mm. päiväkodit, koulut jne.) ja yleisötilaisuuksissa.
 • Yksityisten palveluntarjoajien tiloissa (kaupat, pankit jne.).
 • Toisen asteen oppilaitoksissa (mukaan lukien lukiot).
 • Työpaikoilla sisätiloissa, joissa maskin käyttö on mahdollista.

Muita kunnassa käyttöön otettuja rajoituksia:

 • Kehitysvammaisten päivätoiminta sekä sosiaalisen kuntoutuksen ryhmätoiminta ja työttömille tarkoitettu kuntouttava työtoiminta siirtyvät tauolle. Ryhmätoimintoja korvataan yksilöohjauksilla ja etäyhteystoiminnoin.
 • Työllisyyspalveluiden aktivointiryhmät jäävät tauolle.
 • MUKANA-hankkeen ryhmät muuttuvat etäkokoontumisiksi ja ulkoryhmiksi, rajoitukset ja suojaukset huomioiden.
 • Nuorten työpaja siirtyy etäyhteyksiin ja ulkoryhmiksi, rajoitukset ja suojaukset huomioiden.
 • Ikääntyneiden ryhmätoiminta jää tauolle.
 • Vierailuja pitää mahdollisuuksien mukaan välttää 1.–18. joulukuuta Joutsenkodissa, yksityisten toimijoiden asumispalveluissa ja hoivayksiköissä. Myös vierailuja terveyskeskuksen vuodeosastolla pitää välttää, kuitenkin erityistapauksissa asiasta voi sopia henkilökunnan kanssa.
 • Julkiset ja yksityiset palveluntuottajat ryhtyvät omassa toiminnassaan tehostettuihin suojaustoimenpiteisiin, joilla varmistetaan korkean sairastumisriskin ryhmien suojaaminen koronavirustartunnalta. Toimenpiteissä noudatetaan THL:n ohjeistusta.
 • Kaikki työntekijät työskentelevät etätyössä mahdollisimman laajasti.
 • Etäkokouskäytäntöjä hyödynnetään mahdollisimman kattavasti työpaikoilla, luottamustoiminnassa sekä vapaa-ajan kokouksissa.