Rantalakeus-maastot: Ter­ve­tu­loa juok­se­maan koko per­heel­lä – katso ai­ka­tau­lu täältä

Mainos: KeKi pronssille, seuraa joukkuetta jatkossakin Rantalakeus Digissä: 6 kk vain 29 €, tilaa tästä!

Lukijalta
Kolumni

"Las­kel­mat näyt­täi­si­vät Kem­pe­lees­sä olevan mer­kit­tä­vää pääs­tö­leik­kaus­po­ten­tiaa­lia eri­tyi­ses­ti tie­lii­ken­teen, kau­ko­läm­mön ja säh­kön­ku­lu­tuk­sen sa­ral­la", kir­joit­taa Tuomas

Kempele

-
Kuntakuulumisia

Hallitus hyväksyi vastikään esityksen ilmastolain muuttamisesta. Kyse on lain täydentämisestä kuntia koskevalla velvoitteella ilmastosuunnitelman laatimisesta yksin tai yhdessä alueen muiden kuntien kanssa. Suunnitelman tulee sisältää tavoite kasvihuonekaasujen päästöjen vähentämisestä kunnassa sekä toimet, joilla päästöjä vähennetään. Iso tavoite on, että Suomi on hiilineutraali viimeistään vuonna 2035. Ilmastosuunnitelman laadintavelvoite on ymmärrettävä, sillä kunnissa tehdään merkittäviä päätöksiä muun muassa maankäyttöön, liikennesuunnitteluun, energiantuotantoon ja hankintoihin liittyen. Näillä kaikilla voidaan vaikuttaa ilmastomuutoksen hillintään.

Vaikka parantamisen varaa on edelleen rutkasti, lähtötilanne kunnissa on jo kohtuullisen hyvä. Suomen Ympäristökeskuksen laskelman mukaan kuntien yhteenlasketut ilmastopäästöt vähenivät 3,1 prosenttia vuonna 2021 edellisvuoteen verrattuna. Pohjois-Pohjanmaalla kokonaispäästöt laskivat 5 prosenttia ja asukaskohtaiset päästöt 6 prosenttia. Sama oli trendi Kempeleessäkin: kokonaispäästöt laskivat 6 prosenttia ja asukaskohtaiset päästöt 8 prosenttia. Vuodesta 2005 lähtien kuntien yhteenlasketut kasvihuonekaasupäästöt ovat laskeneet 34 % asukasta kohden, Kempeleessä 36 prosenttia.

Kunnissa päästöt vähenivät laajalla rintamalla vuonna 2021, mutta suurin pudotus tapahtui sähkön ja lämmön käytön päästöissä. Sama trendi näkyi Kempeleessäkin, höystettynä raideliikenteen päästöjen vähenemisellä. Kempeleessä suurimmat päästölähteet vuonna 2021 olivat tieliikenne (32,8 %), kaukolämpö (10,6 %), kulutussähkö (5,5 %), työkoneet (4,8) ja jätteiden käsittely (4,7 %). Laskelmissa ovat mukana päästöt, joihin kunta voi vaikuttaa suoraan tai välillisesti, joten laskelmista puuttuu muun muassa päästökauppajärjestelmän piiriin kuuluvan teollisuuden päästöt sekä linja-, paketti- ja kuorma-autojen läpiajoliikenne.

"Jokainen voi vaikuttaa omaan hiilijalanjälkeensä päivittäisillä valinnoillaan. Samoin jokainen kunta ja yrityskin voi vaikuttaa alueensa päästökertymään omilla toimillaan. Ilmastoteot ovat kaikenkokoisia."

Jokainen ihminen voi vaikuttaa omaan hiilijalanjälkeensä päivittäisillä valinnoillaan. Samoin jokainen kunta ja yrityskin voi vaikuttaa alueensa päästökertymään omilla toimillaan. Ilmastoteot ovat kaikenkokoisia. Kyse ei ole välttämättä niinkään luopumisesta, vaan pikemminkin toimintatapojen ja tottumusten maltillisesta päivittämisestä. Kuntatasolla laskelmat näyttäisivät Kempeleessä olevan merkittävää päästöleikkauspotentiaalia erityisesti tieliikenteen, kaukolämmön ja sähkönkulutuksen saralla. Tämä tieto on relevanttia, kun kunnan ilmastotyötä ja -suunnitelmaa jatkossa tehdään. Toimenpiteiden fokus on syytä pitää lillukanvarsien sijaan vaikuttavissa kokonaisuuksissa.

Kempele asemoituu kasvihuonekaasupäästöjensä kanssa selvästi maan keskiarvon paremmalle puolelle. Oulun seudun kuntien joukossakin kunta on kärkipäätä tuulivoimakompensaatiota nauttivan Iin jälkeen. Tämä hyvä kehitys halutaan säilyttää jatkossakin, ja lisäoppia sekä uusia ideoita voidaan ammentaa myös yli kuntarajojen: mitä hyviä käytäntöjä naapurilla on, joita voisi soveltaa myös oman kunnan alueella? Kempeleessä on käyttämätöntä päästövähennyspotentiaalia vielä paljon. Sen realisoiminen ei vaadi ylevää idealismia, vaan malttia, maalaisjärkeä, yhteistä tahtoa ja uudistumiskykyä. Siis fiksua tavallista arkea ja vastuullista ympäristön huomioivaa kehittämistyötä.

Valtuusto on päivittänyt juuri strategisen Kempele-sopimuksen. Uusi asiakirja huomioi entistä vahvemmin ympäristön ja luonnon: Kempele haluaa olla ympäristöstään huolehtiva vahva kaskukunta. Ilmastokysymykset, päästöjen vähentäminen ja luonnon monimuotoisuudesta huolehtiminen ovat keskeisesti mukana kaikessa valmistelussa. Kestävästi kehittyvä Kempele on kaikkien kempeleläisten etu.

Tuomas LohiKirjoittaja on Kempeleen kunnanjohtaja, FT.