Tilaajille

La­pin­ky­län ti­lus­jär­jes­te­ly pää­tök­seen – ­kak­si­tois­ta vuotta kes­tä­neen toi­mi­tuk­sen vi­ral­li­nen pää­tös­ko­kous pi­det­tiin mar­ras­kuus­sa

Lumijoen Lapinkylän tilusjärjestelytoimitus kesti liki 12 vuotta. Nyt maaomistukset on saatu jaettua niin, että peltolohkon keskimääräinen koko kasvoi 3,2 hehtaarista runsaaseen seitsemään hehtaariin.

Lumijoki

Vuonna 2009 alkanut Lumijoen Lapinkylän tilusjärjestely on saatu viimein päätökseen, ja lopetuskokous pidettiin marraskuussa.

Tosin jakosuunnitelmapäätös annettiin jo vuonna 2018, ja tilukset vaihtoivat omistajiaan lokakuussa 2019.