Mainos: Tutustu Rantalakeus Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Mielipidekirjoitus

Lä­hi­pal­ve­lut on saatava su­ju­vas­ti ja no­peas­ti

Raahe

Vaalipostia

Tammikuun aluevaalit lähestyvät. Aluevaltuustot aloittavat toimintansa jo maaliskuussa 2022. Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisvastuu siirtyy hyvinvointialueille 1. tammikuuta 2023.

Näissä vaaleissa äänestäjien on tärkeää lähteä äänestämään, sillä ensimmäinen aluevaltuusto rakentaa pohjan maakuntamme hyvinvointialueen toiminnalle tuleville vuosille ja vuosikymmenille.

Maakuntamme jokaisessa kunnassa pitää olla vähintään yksi sosiaali- ja terveysasema, josta lähipalvelut saa sujuvasti ja nopeasti.

Raahessa on tärkeää varmistaa sairaalamme tulevaisuus Pohjois-Pohjanmaan palveluverkossa.

Tarvitsemme myös muita palvelupisteitä alueen pitkien välimatkojen takia.

Palvelupisteiden tarjoamat palvelut voivat olla erilaisia riippuen alueen ihmisten tarpeista.

Terveydenhuollossa lähipalvelut ovat tärkeä keino purkaa ja ennaltaehkäistä hoitojonojen syntymistä.

Jokaisen ikäihmisen on saatava omalla alueellaan inhimillinen ja laadukas hoiva, asuu hän sitten hoivakodissa tai kotona.

Toimivat ja oikea-aikaiset sosiaali- ja terveyspalvelut tukevat terveyttä ja hyvinvointia, ja tätä haluan olla edistämässä.

Hyvinvointialue vastaa kokonaisvaltaisesti ihmisten terveyttä ja hyvinvointia edistävistä palveluista tiiviissä yhteistyössä kuntien, alan yritysten ja kolmannen sektorin kanssa.

Haluan olla parantamassa henkilöstön saatavuutta ja työhyvinvointia. Työolot, johtaminen ja mahdollisuus vaikuttaa omaan työhön lisäävät henkilöstön työssä jaksamista ja hyvinvointia sekä alan houkuttelevuutta.

Lääkäreiden, hoitajien ja muiden sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten saatavuus paranee, kun pystytään tekemään tiimityötä, kun tarjoutuu nykyistä enemmän etenemis- ja koulutusmahdollisuuksia ja kun jokainen pääsee kehittämään omaa työarkeaan.

Digitalisaatio helpottaa osaltaan työtä ja korvaa rutiinitehtäviä, mutta varsinaisia hoitavia käsipareja ei korvaa mikään.

Liisa LumijärviRaahe Aluevaaliehdokas Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin valtuuston 1. varapuheenjohtaja