Tilaajille

Lä­hi­ju­na­lii­ken­ne­ko­kei­lu voisi alkaa jo ennen kak­sois­rai­teen val­mis­tu­mis­ta – ­sii­hen tar­vi­taan Väy­lä­vi­ras­tol­ta sel­vi­tyk­sen jälkeen po­si­tii­vi­nen joh­to­pää­tös

Selvitys lähijuna­liikennekokeilun aloittamisesta valmistuu marraskuun loppuun mennessä.

Kempele Liminka
Lähijunaliikennekokeilu Oulun ja Limingan välillä voisi alkaa jo ennen kaksoisraiteen valmistumista, jos Väylä­virasto tulee selivtyksessäään sellaiseen johtopäätökseen.
Lähijunaliikennekokeilu Oulun ja Limingan välillä voisi alkaa jo ennen kaksoisraiteen valmistumista, jos Väylä­virasto tulee selivtyksessäään sellaiseen johtopäätökseen.
Kuva: Teija Soini

Oulun ja Limingan välille kaavailtu kaksoisraide nitkahtaa eteenpäin. Väylävirasto on päättänyt aloittaa ratasuunnitelman teon Oulun ja Limingan välisen kaksoisraiteen teosta.

WSP Finland teki Oulun kaupunkiseudulle eli reitille Ii–Oulu–Liminka vuonna 2019 lähijunaliikenneselvityksen, jossa todettiin liikennöinnin käynnistämisen olevan mahdollista nykyiselläkin raideyhteydellä. Tunnin vuorovälein tapahtuva lähijunaliikenne vaatisi selvityksen mukaan asemien uudistamisen ja uusien asemien rakentamisen noin 36 miljoonan euron panostuksella. Onko lähijunaliikennesuunnitelmat edenneet vai jäävätkö ne kaksoisraiteen jalkoihin?