Tilaajille

Ky­syim­me Tyr­nä­vän ter­veys­kes­kuk­sen vs. joh­ta­val­ta lää­kä­ril­tä laih­du­tus­leik­kauk­sis­ta: "Leik­kaus­hoi­to edel­lyt­tää vä­hin­tään kuuden kuu­kau­den mit­tais­ta pe­rin­teis­tä pai­non­hal­lin­taa ja pysyviä elä­män­ta­pa- ja syö­mis­ta­pa­muu­tok­sia"

Laihdutusleikkaukseen ei pääse tuosta vain.

Tyrnävä
Lihavuusleikkaukseen ei pääse tuosta vaan.
Lihavuusleikkaukseen ei pääse tuosta vaan.
Kuva: Risto Pikkupeura / arkisto

Laihdutusleikkausta ei tehdä aivan kenelle tahansa. Kysyimme Tyrnävän terveyskeskuksen vs. johtava lääkäri Kyösti Ylimäeltä terveyskeskuslääkärin näkökulmaa aiheeseen. Hänen mukaansa laihdutusleikkaukset ovat jonkin verran lisääntymässä. Tyrnäväläisille niitä tehdään muutama vuodessa. Oikein perustein tehdyn leikkauksen seurauksena elämänlaatu paranee merkittävästi.

Millä perusteella laihdutusleikkaukseen saa lähetteen terveyskeskuksesta?

– Leikkaushoitoa voidaan harkita vaikeasti lihavalle potilaalle, jonka painoindeksi on yli 40 ja jonka elämäntapamuutosta ja painonlaskun pysyvyyttä leikkauksella voidaan tukea. Jos henkilöllä on liitännäissairaus tai sen vaaratekijä, yli 35 painoindeksi riittää lähetteeseen. Jos potilaalla on tyypin 2 diabetes, jonka hoito yhdessä lihavuuden hoidon kanssa ei ole tuottanut tulosta, painoindeksi 30–35 riittää.