Tilaajille

Kylille turvaa pie­nil­lä teoilla – Yh­tei­sö­jen tur­val­li­suus pa­ra­nee, kun asuk­kaat saavat kou­lu­tus­ta toimia krii­si­ti­lan­teis­sa oikein. Suomen Kylät kan­nus­taa ni­meä­mään pai­kal­li­sia apu­tii­me­jä

Kun ihmiselle luodaan tunne, että hän voi vaikuttaa oman asuinalueensa turvallisuuteen, on otettu ensimmäinen askel yhteisön turvallisuuden parantamiseksi.

Siksi Suomen Kylät ry on edistämässä kyläturvallisuusajattelun laajentumista nyt toista vuotta. Kyläturvallisuus 2025 -hanke pureutuu kylien lisäksi myös kaupunkitaajamissa asuvien yhteisöjen turvallisuuden tunteen lisäämiseen.