Kolumni

Kun­ta­lii­ton ky­se­lys­sä löytyi hyvän asuin­kun­nan kri­tee­rit - Ne kaikki täyt­ty­vät Lu­mi­joel­la Paula Kar­si-Ruo­ko­lai­sen mie­les­tä

-
Kuva: Puolanka-lehti

Kuntaliitto toteutti kuluvan vuoden keväällä kuntalaiskyselyn. Kyselyyn vastanneet arvioivat oman kotikuntansa sijoittumista kuvitteellisessa ”hyvä asua ja elää” -kilpailussa.

Vastanneista jopa 59 prosenttia arvioi oman kunnan sijoituksen melko tai erittäin hyväksi ja noin 11 prosenttia arvioi sijoituksen olevan melko tai erittäin huono.

Myönteisimmän arvion omasta kotikunnasta antoivat 10 000– 20 000 asukkaan kuntien vastaajat ja heikoimmat arviot saatiin kuntalaisilta, jotka asuvat 50 000 –100 000 asukkaan kunnissa.

Kuntalaisten näkemykset olivat kokonaisuudessaan samansuuntaisia kuin aiemmassa vuonna 2017 tehdyssä vastaavassa kyselyssä.

Kyselyyn oli valittu mukaan 43 kuntaa, joiden väestörakenne ja muut ominaisuudet muodostivat edustavan otoksen koko maamme alueelta.

Vetovoimatekijöistä kolme tärkeintä ovat kyselyn mukaan kunnissa hyvä asuinympäristö, hyvät palvelut ja luonnonläheisyys.

Koronatilanne heijastui osittain vastauksista, kun etätyön lisääntyminen ja erilaiset rajoitukset liikkumisessa lisäsivät keväällä asuinympäristön ja luonnonläheisyyden merkitystä.

Eri kokoisten kuntien painotukset vaihtelevat vastauksissa: pienimmissä, alle 5 000 ja 5 000–10 000 asukkaan kunnissa luonnonläheisyyttä pidetään tärkeimpänä, hyvä asuinympäristö koetaan puolestaan tärkeimmäksi 10 000–20 000 asukkaan ja yli 100 000 asukkaan kunnissa.

Pienimmissä kunnissa se koetaan toiseksi tärkeimmäksi. Hyvät palvelut ovat toiseksi tärkein tekijä erityisesti isommissa, yli 10 000 asukkaan kunnissa.

"Vetovoimatekijöistä kolme tärkeintä ovat kyselyn mukaan kunnissa hyvä asuinympäristö, hyvät palvelut ja luonnonläheisyys."
Paula Karsi-Ruokolainen

Eri-ikäisten kuntalaisten mielipiteet tärkeimmistä asioista osoittautuivat hyvästä kotikunnasta samankaltaisiksi.

Hyvän asuinympäristön, hyvien palveluiden ja luonnonläheisyyden lisäksi 18–29-, 30–39- ja 40–49-vuotiaat kokivat turvallisuuden kolmanneksi tärkeimmäksi tekijäksi.

Lumijoella meillä on tätä kaikkea: luonnonläheisyyttä, turvallisuutta, tilaa asua eli hyvä asuinympäristö ja kattavat peruspalvelut.

Ja saavutettavuutemme Oulun seudulta on kerrassaan erinomainen. Moottoritietä tulemme ja menemme omalla autolla puolessa tunnissa Lumijoen ja Oulun välisen matkan.

Liminkaan ehdimme kymmenessä ja Kempeleeseen kahdessakymmenessä minuutissa. Linja-autoyhteydet Ouluun ovat toimivat ja kohtuullisen nopeat. Myös pyörätiet mahdollistavat sujuvan liikkumisen.

Tiedoksi omaa tonttia etsiville: nykyisille ja tuleville lumijokisille on tarjolla mukavan kokoisia ja edullisia tontteja oman kodin rakentamiseen. Vuonna 2021 käynnistyy uusien vuokra-asuntojen rakentaminen.

Valokuitu on rakennettu koko kunnan alueelle. Uuden asuinalueen kaavoitus on käynnissä: sijainti koulualueen läheisyydessä on erinomainen.

Asuinalueen kaavaan liittyy lähiliikunta-alue, jonka suunnitteluun koululaisemme pääsevät vaikuttamaan koululla järjestettävässä työpajassa.

Suunnittelemme parhaillaan myös uusia kevyen liikenteen väyliä. Valmistuessaan nämä tiet lisäävät asuinalueidemme liikenneturvallisuutta ja myös houkuttelevat kuntalaisia entistä enemmän arkiseen liikuntaan.

Lähtö lenkille suoraan kotiovelta on Lumijoella helppoa ja muodikkaat kuntoportaatkin meillä on.  Lemmikkikoiran kanssa lenkkeilevä voi myös matkallaan päästää koiransa vapaaksi juoksemaan Urheilutalon läheisyyteen rakennettuun aidattuun koirapuistoon. Pienin, rohkein askelin kehitämme Lumijokea kohti tulevaisuutta.

Käy sinäkin tutustumassa ja ihastumassa Lumijoen kuntaan!