Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan kesän ajalle - tutustu ja hae tästä

Kolumni

"Kunnan vi­ran­hal­ti­joi­na kuu­lem­me mie­lel­läm­me, mitä asuk­kaat ovat asuin­ym­pä­ris­tös­tään ja ole­mas­sa ole­vis­ta pal­ve­luis­ta mieltä" – Janna Kumpula kan­nus­taa tyr­nä­vä­läi­siä osal­lis­tu­maan

-
Kuva: Heli Rintala

Tyrnävän kunnassa on osana hyvinvointityötä tekeillä osallistuvan budjetoinnin valmistelu 25 000 euron hyvinvointirahan jakamiseksi kuntalaisten osoittamalle kohteelle. Käynnistimme vuoden 2021 kohteen etsinnän Tuunaa Tyrnävää! -teemalla. Iloksemme saimme runsaasti ajatuksia, yhteensä laskutavasta riippuen hieman alle 720 ideaa hyvinvointirahan käyttöön ja muuhun kehittämiseen. Ideoiden työstämistä jatkettiin työpajoissa, jossa kävijät saivat kannattaa mieleisiään ideoita.  Näitä kertyi kahden työpajaillan aikana yhteensä 833 idealle. Suosituimmiksi ideoiksi nousivat oleskelupaikka nuorille ja frisbeegolf -radan kehittäminen, joihin liittyvät ideat kumpikin keräsivät 50 kpl kannatuksia.

Osallistuvan budjetoinnin ideoinnin perusteella kuntalaisilla on ollut halu ja tarve tuoda ajatuksiaan esille ja hyvä niin! Hajonta oli odotettu – tarjosimme jo kyselylomakkeella ideoille 13 erilaista teemaa. Liikunta, harrastaminen, nuoret sekä ympäristö- ja luontokohteet saivat teemoista eniten ääniä. Joka viides idea oli liian kallis tässä toteutettavaksi, mutta nekin välitämme palautteina asiasta vastaaville tahoille. Joka kolmas työpajassa annettu ääni ohjautui näille kalliille ideoille.

Suurimpina toiveina nousivat pyörätiet, ulkoilureitit, kuntosali ja uimahalli – hyvinvointia lisääviä jokainen, mutta vaativat eri valmistelun ja kanavan toteutuakseen.

Tämän tekstin otsikko on suora lainaus eräästä asuinympäristö teemaan saadusta ideasta. Lause pysäytti ja herätti ajattelemaan. Kaikki me asumme jossakin, jonkun kanssa. Vaikka oma kotimme olisi yhden ihmisen talous, suurperhe tai jotain siltä väliltä, asumme yhdessä asuinalueella, kylällä ja kunnassa. Tätä ei ehkä ole toteutettavissa osallistuvan budjetoinnin puitteissa tai kuntalaisten yhteiseksi hyväksi. Mutta samalla tässä kiteytyy juuri se, minkä vuoksi osallistamista osana minulle itselleni läheistä maankäytön suunnittelua ja yhä enemmän muuta kuntatyötä tehdään.

Haluamme ottaa huomioon yhteisen hyvän osana suunnitelmien toteutusta. Miten tämä vaikuttaa sinuun ja minuun, mikä muuttuu, jos toteutamme tuon vai olisiko parempi, jos veisimme suunnitelmaa vielä hieman tähän suuntaan. Osallistumisen kautta saamme suunnitelmiin osallisten äänen eli niiden ihmisten, joiden jokapäiväiseen elämään suunnitelma vaikuttaa, omat tarpeet näkyviin.

Osallistumalla meillä kaikilla on mahdollisuus vaikuttaa asuinympäristöömme ja siellä järjestettäviin palveluihin. Kunnan viranhaltijoina kuulemme mielellämme, mitä asukkaat ovat asuinympäristöstään ja olemassa olevista palveluista mieltä. Teemme työtämme kuntalaisia eli asukkaita varten. Neljän vuoden välein valittavassa poliittisessa ohjauksessa.

Yksi keskeinen kuntalaisvaikuttamisen kanava onkin äänioikeuden käyttäminen meneillään olevissa kuntavaaleissa. Otetaan tavoitteeksi Tyrnävän kunnan FB-kanavalle asianhallintavastaava Jaana Kosken löytämä vuoden 1962 kunniakirja, jonka mukaan tuolloin Temmeksen kunnasta valtiollisiin kansanedustajain vaaleihin osallistui 94,5 % äänioikeutetuista asukkaista.

Osallistutaan ja vaikutetaan yhteiseen ympäristöön. Osallistuva budjetointi jatkuu Tyrnävällä kesällä sähköisellä kyselyllä, jossa yhdistellyt ideat kootaan äänestykseen. Valinta on tehtävä myös sen välillä, suunnataanko vuoden 2021 hyvinvointiraha yhteen isoon vai useampaan pienempään kohteeseen.

Syksyllä toteutettavasta kohteesta päättää Tyrnävän uudistuva kunnanhallitus elokuussa.

Janna Kumpula 

Kehittämispäällikkö

Tyrnävän kunta