Tilaajille

Kou­lu­ku­rat­to­rit siir­ty­vät hy­vin­voin­ti­alueen pal­ve­luk­seen, mutta yh­teis­työn kuntien kanssa on silti pe­lat­ta­va – "A­jat­te­li­sin, että käy­tän­nön asiois­ta on helppo sopia"

Jatkuuko yhteistyö varhaiskasvatuksen, koulun, nuorisotyön ja sote-palveluiden kesken hyvinvointialueellakin? Lakimuutoksen myötä koulukuraattoreille ja -psykologeille on tulossa sitovat oppilasmitoitukset.

Tyrnävä
Aluevaalit

Monissa kunnissa on tehty menestyksekästä ja moniammatillista, hallintokunnat ylittävää yhteistyötä lasten ja nuorten hyvinvoinnin eteen.

Näin myös Tyrnävällä: jo vuosia koulujen opettajat, koulupsykologit ja kuraattorit, vanhemmat, sosiaali- ja terveydenhuoltohenkilöstö sekä nuorisotyöntekijät ovat työskennelleet yhdessä matalalla kynnyksellä.