Ko­ro­na­ro­ko­tuk­set käyn­nis­ty­neet ran­ta­la­keu­den kun­nis­sa: Kempele aloitti hen­ki­lö­kun­nan ro­ko­tuk­set tors­tai­na, Li­min­ka, Hai­luo­to ja Tyrnävä tiis­tai­na, Lu­mi­jo­ki­kin tällä vii­kol­la

Rantalakeus

Koronarokotukset ovat alkaneet tai alkavat tällä viikolla kaikissa rantalakeuden kunnissa.

Ensimmäisenä rokotukset alkoivat Kempeleessä viime viikon torstaina, jolloin rokotetta annettiin sairaalan ja vastaanoton henkilöstölle THL:n rokotusjärjestyksen mukaisesti. Ensimmäisen vaiheen rokotuksia varten saatiin 75 rokoteannosta. Todennäköisesti viikolla kolme siirrytään rokottamaan ympärivuorokautisen hoivan työntekijöitä ja asukkaita. Ikääntyneiden ja vakavalle koronavirustaudille altistavia sairauksia sairastavien rokotuksiin toivotaan päästävän helmi-maaliskuussa riippuen siitä, mikä on rokotteiden saatavuus.

Limingassa rokotukset alkoivat tiistaina 12. tammikuuta.

– Saimme maanantaina ensimmäiset rokotteet eli 55-60 annosta. Ensimmäisellä viikolla rokotamme vastaanoton sekä vuodeosaston hoitohenkilökunnan ja laitoshuoltajat, kertoo johtava lääkäri Pauliina Sarajärvi.

Seuraavalla viikolla rokotuksissa siirrytään hoivakotien asukkaisiin ja henkilökuntaan.

– Kun heidät on rokotettu, ovat vuorossa ikääntyneet, ja henkilöt, joilla on vakavalle koronavirustaudille altistavia perussairauksia. Muu väestö on vuorossa heidän jälkeensä.

Myös Lumijoella rokotukset alkavat tällä viikolla THL:n rokotusjärjestyksen mukaisesti henkilökunnan ja palveluasumisen asiakkaiden rokottamisella. Johtava lääkäri Jari Tuunanen on tyytyväinen rokotusannosten määrään.

– Se on enemmän, mitä alunperin luvattiin. Kun muun väestön rokotukset alkavat, niistä tiedotetaan erikseen, Tuunanen muistuttaa.

Tyrnävällä rokotukset alkoivat tiistaina terveyskeskuksen infektionäytteenottohenkilökunnan rokottamisella. Tyrnävä sai ensimmäisessä erässä 30-42 rokoteannosta.

– Rokotukset jatkuvat ensi viikolla ikäihmisten asumispalveluyksiköiden henkilökunnan ja asukkaiden rokotuksilla, kertoo johtava lääkäri Janne Liimatainen.

Tiistai oli rokotusten aloituspäivä Hailuodossakin. Ensimmäisessä erässä kuntaan saatiin 24 annosta.

Oulussa koronarokotukset alkoivat joulukuussa. Tammikuussa on aloitettu hoivakotien ja asumispalveluyksiköiden asukkaiden ja henkilökunnan rokotukset. Muita ryhmiä ei päästä vielä tammikuussa rokottamaan.

Kuntiin saatavien rokotteiden määrät tiedetään vain vajaan viikon varoajalla, joten kunnat eivät toistaiseksi voi tehdä pitkän tähtäimen rokotussuunnitelmia.